antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Đo kiểm xạ  >>  kiểm xạ hiệu chuẩn máy tia X XRF

Đo kiểm xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

Nội dung dịch vụ

 
 

 

 

 

Kiểm xạ, đánh giá an toàn

 

 

 

 

Kiểm xạ, lập báo cáo đánh giá an toàn sử dụng

 

máy phát tia X

 

 

 

 

Hiệu chuẩn máy huỳnh quang tia X (XRF)

 

đo bề dày lớp mạ

 
 

STT Asset Name Asset Number Serial number Maker Asset's Specification
English Vietnamese
1 Plating Thickness Checker
(Possible to check RoHS) 
Máy đo độ dầy lớp mạ , Môi trường  VAMX060046 ISP150T13111 :Fisher
AMI: ISP(IEDX)
X-ray Checking
2 Coating Thick ness Analyser Máy đo độ dày lớp mạ VAMX0600122 35F1622 OXFORD MAXXI 5


blogger LinkedIn Twitter Facebook