antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;Đào tạo an toàn bức xạ

 • Lớp học an toàn bức xạ tháng 6 số 1 tại Hà Nội

  Lượt xem: 27

  Lớp học an toàn bức xạ tháng 6 số 1 tại Hà Nội "

  Lớp học an toàn bức xạ tháng 6 số 1 tại Hà Nội "

  Chi tiết
 • Thông báo lịch học an toàn phóng xạ, bức xạ tại Hà Nội tháng 6.2024

  Lượt xem: 18

  Thông báo lịch học an toàn phóng xạ, bức xạ tại Hà Nội tháng 6.2024"

  Thông báo lịch học an toàn phóng xạ, bức xạ tại Hà Nội tháng 6.2024"

  Chi tiết
 • Lớp an toàn bức xạ tại Sóc sơn, HN

  Lượt xem: 22

  Lớp an toàn bức xạ tại Sóc sơn, HN"

  Lớp an toàn bức xạ tại Sóc sơn, HN"

  Chi tiết
 • Lớp an toàn bức xạ tại Sóc sơn, HN. Dành cho các bác sĩ sử dụng máy X Quang, CT.

  Lượt xem: 23

  Lớp an toàn bức xạ tại Sóc sơn, HN. Dành cho các bác sĩ sử dụng máy X Quang, CT."

  Lớp an toàn bức xạ tại Sóc sơn, HN. Dành cho các bác sĩ sử dụng máy X Quang, CT. "

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên vận hành máy SEA

  Lượt xem: 81

  Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên vận hành máy SEA "

  Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên vận hành máy SEA 1000 AII"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Hải phòng

  Lượt xem: 87

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hải phòng"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hải phòng"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh

  Lượt xem: 193

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Chi tiết
 • Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội và TP. HCM

  Lượt xem: 200

  Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội và TP. HCM"

  Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội và TP. HCM"

  Chi tiết
 • Đào tạo tháng 1 năm 2024

  Lượt xem: 114

  Đào tạo tháng 1 năm 2024"

  Đào tạo tháng 1 năm 2024"

  Chi tiết
 • Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội

  Lượt xem: 152

  Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội"

  Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở vận hành thiết bị bức xạ và cấp chứng chỉ

  Lượt xem: 152

  Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở vận hành thiết bị bức xạ và cấp chứng chỉ"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở vận hành thiết bị bức xạ và cấp chứng chỉ"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ theo lớp

  Lượt xem: 138

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ theo lớp"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ theo lớp"

  Chi tiết
 • Lớp Tập huấn An toàn bức xạ tại Hà Nội và HCM tháng 8 2023

  Lượt xem: 116

  Lớp Tập huấn An toàn bức xạ tại Hà Nội và HCM tháng 8 2023"

  Lớp Tập huấn An toàn bức xạ tại Hà Nội và HCM tháng 8 2023"

  Chi tiết
 • Đào tạo xin cấp chứng chỉ cho phụ trách an toàn bức xạ tại Hà Nội

  Lượt xem: 199

  Đào tạo xin cấp chứng chỉ cho phụ trách an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Đào tạo xin cấp chứng chỉ cho phụ trách an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Chi tiết
 • Lịch học an toàn bức xạ năm 2023

  Lượt xem: 306

  Lịch học an toàn bức xạ năm 2023"

  Lịch học an toàn bức xạ năm 2023"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở

  Lượt xem: 170

  Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983

  Lượt xem: 224

  Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983

  Lượt xem: 211

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983"

  Chi tiết
 • Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 3.2023

  Lượt xem: 165

  Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 3.2023"

  Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 3.2023"

  Chi tiết
 • Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 2.2023

  Lượt xem: 169

  Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 2.2023"

  Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 2.2023"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Giang

  Lượt xem: 166

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Giang"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Giang"

  Chi tiết
 • LỊCH LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ NĂM 2023 TẠI HÀ NỘI

  Lượt xem: 215

  LỊCH LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ NĂM 2023 TẠI HÀ NỘI"

  LỊCH LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ NĂM 2023 TẠI HÀ NỘI"

  Chi tiết
 • Lịch đào tạo an toàn bức xạ 2022

  Lượt xem: 393

  Lịch đào tạo an toàn bức xạ 2022"

  Lịch đào tạo an toàn bức xạ 2022"

  Chi tiết
 • Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên và phụ trách an toàn công ty sản xuất điện tử

  Lượt xem: 351

  Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên và phụ trách an toàn công ty sản xuất điện tử"

  Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên và phụ trách an toàn công ty sản xuất điện tử"

  Chi tiết
 • THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 9 TOÀN QUỐC

  Lượt xem: 550

  THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 9 TOÀN QUỐC"

  THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 9 TOÀN QUỐC"

  Chi tiết
 • Ba đối tượng được đào tạo an toàn bức xạ chủ yếu

  Lượt xem: 694

  Ba đối tượng được đào tạo an toàn bức xạ chủ yếu"

  Ba đối tượng được đào tạo an toàn bức xạ chủ yếu"

  Chi tiết
 • THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 8 TẠI HÀ NỘI

  Lượt xem: 600

  THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 8 TẠI HÀ NỘI"

  LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 8 TẠI HÀ NỘI"

  Chi tiết
 • Template of Training course summary (Radiation Protection Officer)

  Lượt xem: 669

  Template of Training course summary (Radiation Protection Officer)"

  Template of Training course summary (Radiation Protection Officer) Khung nội dung đào tạo an toàn bức xạ cho phụ trách an toàn trong việc quản lý an toàn bức xạ nhà máy sử dụng thiết bị đo ..."

  Chi tiết
 • Template of Training course summary (Radiation Worker )

  Lượt xem: 615

  Template of Training course summary (Radiation Worker )"

  Template of Training course summary (Radiation Worker ) Nội dung đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong điều khiển thiết bị đo hạt nhân NCS trong công nghiệp bằng tiếng Anh"

  Chi tiết
 • Outline chương trình đào tạo an toàn bức xạ nội dung 9

  Lượt xem: 528

  Outline chương trình đào tạo an toàn bức xạ nội dung 9"

  Outline chương trình đào tạo an toàn bức xạ nội dung 9 tiếng Việt và Tiếng Anh"

  Chi tiết
 • Lịch học an toàn bức xạ tháng 5 tại HCM

  Lượt xem: 505

  Lịch học an toàn bức xạ tháng 5 tại HCM"

  Lịch học an toàn bức xạ tháng 5 2021 tại HCM"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ thời covid

  Lượt xem: 721

  Đào tạo an toàn bức xạ thời covid"

  Đào tạo an toàn bức xạ thời covid"

  Chi tiết
 • THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ THÁNG 4 TẠI HÀ NỘI

  Lượt xem: 444

  THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ THÁNG 4 TẠI HÀ NỘI"

  THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ THÁNG 4 TẠI HÀ NỘI"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy Xray EDX 1800B

  Lượt xem: 519

  Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy Xray EDX 1800B"

  Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy Xray EDX 1800B"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh

  Lượt xem: 506

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại bệnh viện xạ trị

  Lượt xem: 422

  Đào tạo an toàn bức xạ tại bệnh viện xạ trị"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại bệnh viện xạ trị"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Đà Nẵng

  Lượt xem: 484

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Đà Nẵng"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Đà Nẵng"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại KCN

  Lượt xem: 449

  Đào tạo an toàn bức xạ tại KCN"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại KCN"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM

  Lượt xem: 481

  Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

  Lượt xem: 426

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội

  Lượt xem: 483

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Đồng Nai

  Lượt xem: 453

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Đồng Nai"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Đồng Nai"

  Chi tiết
 • Bài 4. #Tag. Đào tạo an toàn bức xạ cơ bản

  Lượt xem: 606

  Bài 4. #Tag. Đào tạo an toàn bức xạ cơ bản"

  Bài 4. #Tag. Đào tạo an toàn bức xạ cơ bản"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ và cung cấp liều kế

  Lượt xem: 1301

  Đào tạo an toàn bức xạ và cung cấp liều kế"

  Đào tạo an toàn bức xạ và cung cấp liều kế"

  Chi tiết
 • ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN BỨC XẠ - THÁNG 06.2020

  Lượt xem: 1118

  ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN BỨC XẠ - THÁNG 06.2020"

  ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN BỨC XẠ - THÁNG 06.2020"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ mùa dịch covid19

  Lượt xem: 1371

  Đào tạo an toàn bức xạ mùa dịch covid19"

  Đào tạo an toàn bức xạ mùa dịch covid19"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Cảng Hàng Không Nội Bài cho việc vận hành máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay

  Lượt xem: 3324

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Cảng Hàng Không Nội Bài cho việc vận hành máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Cảng Hàng Không Nội Bài cho việc vận hành máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay"

  Chi tiết
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

  Lượt xem: 3885

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ"

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG: SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP (NCS), THIẾT BỊ SOI CHIẾU VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN "

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh

  Lượt xem: 3325

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Vĩnh Phúc

  Lượt xem: 6446

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Vĩnh Phúc"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Vĩnh Phúc"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại yên phong bắc ninh

  Lượt xem: 3434

  Đào tạo an toàn bức xạ tại yên phong bắc ninh"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại yên phong bắc ninh"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội

  Lượt xem: 4552

  Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội

  Lượt xem: 3848

  Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội"

  Thực hiện kiểm xạ và đào tạo an toàn tại KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà nội"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở

  Lượt xem: 3520

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy công nghiệp

  Lượt xem: 4037

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy công nghiệp"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy công nghiệp"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ và kiểm xạ các thiết bị phát tia X tại KCN Quang Minh, Mê linh, Hà Nội.

  Lượt xem: 4786

  Đào tạo an toàn bức xạ và kiểm xạ các thiết bị phát tia X tại KCN Quang Minh, Mê linh, Hà Nội."

  Đào tạo an toàn bức xạ và kiểm xạ các thiết bị phát tia X tại KCN Quang Minh, Mê linh, Hà Nội. "

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội

  Lượt xem: 4701

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Chi tiết
 • THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9

  Lượt xem: 5001

  THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9"

  THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9"

  Chi tiết
 • THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9

  Lượt xem: 4926

  THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9"

  (đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ trong công nghiệp, người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ) (theo quy định của Thông ..."

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ ở Phú Thọ - nhà máy điện tử

  Lượt xem: 3587

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ ở Phú Thọ - nhà máy điện tử"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ ở Phú Thọ - nhà máy điện tử"

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy sản xuất bo mạch điện tử - Vendor cấp 1 của Samsung tại Vĩnh Phúc

  Lượt xem: 3680

  Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy sản xuất bo mạch điện tử - Vendor cấp 1 của Samsung tại Vĩnh Phúc"

  Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy sản xuất bo mạch điện tử - Vendor cấp 1 của Samsung tại Vĩnh Phúc"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, tổ chức tập huấn an toàn bức xạ, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

  Lượt xem: 2927

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, tổ chức tập huấn an toàn bức xạ, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, tổ chức tập huấn an toàn bức xạ, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở"

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ cho nhân viên an ninh vận hành máy soi hành lý ở KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng

  Lượt xem: 2571

  Tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ cho nhân viên an ninh vận hành máy soi hành lý ở KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng"

  hình ảnh lớp học an toàn bức xạ"

  Chi tiết
 • Tổ chức huấn luyện an toàn bức xạ cơ bản định kì hàng năm (năm 2018)

  Lượt xem: 4215

  Tổ chức huấn luyện an toàn bức xạ cơ bản định kì hàng năm (năm 2018)"

  Tổ chức huấn luyện an toàn bức xạ cơ bản định kì hàng năm (năm 2018) cho các nhân viên vận hành máy phát tia X trong soi chiếu trong công nghiệp theo quy định tại ..."

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Vĩnh Phúc

  Lượt xem: 3009

  Đào tạo an toàn bức xạ tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Vĩnh Phúc"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Vĩnh Phúc"

  Chi tiết
 • Đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên làm việc với máy soi tia X.

  Lượt xem: 7056

  Đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên làm việc với máy soi tia X."

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho công ty bảo vệ sử dụng máy soi an ninh - 0976275983"

  Chi tiết
 • ĐÀO TẠO ATBX

  Lượt xem: 5680

  ĐÀO TẠO ATBX"

  cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho hầu hết các loại hình tiến hành công việc bức xạ."

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại TP. Hồ Chí Minh

  Lượt xem: 9485

  Đào tạo an toàn bức xạ tại TP. Hồ Chí Minh"

  Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn... tại TP. HCM."

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội

  Lượt xem: 7050

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn... tại Hà Nội."

  Chi tiết
 • Tổ chức huấn luyện nhắc lại các kiến thức cơ bản về atbx và hỗ trợ diễn tập upsc

  Lượt xem: 6155

  Tổ chức huấn luyện nhắc lại các kiến thức cơ bản về atbx và hỗ trợ diễn tập upsc"

  hình ảnh phòng lớp học tại cơ sở"

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp học an toàn bức xạ tại Hà Nội

  Lượt xem: 5927

  Tổ chức lớp học an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Tổ chức lớp học an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Chi tiết
 • Chụp ảnh tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở

  Lượt xem: 5809

  Chụp ảnh tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

  tổ chức lớp học tại Tp. HCM."

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế

  Lượt xem: 6256

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế"

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ nhắc lại 3 năm và xin cấp chứng nhận

  Lượt xem: 5128

  Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ nhắc lại 3 năm và xin cấp chứng nhận"

  Sử dụng thiết bị đo mức sử dụng nguồn phóng xạ trong công nghiệp."

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội - 0976 275 983

  Lượt xem: 6535

  Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội - 0976 275 983 "

  2. Đối tượng đào tạo: - Cán bộ quản lý, bác sỹ và kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở y tế có thiết bị X-quang chẩn đoán, y học hạt nhân, xạ trị và ..."

  Chi tiết
 • Bồi dưỡng kiến thức bức xạ cho nhân viên đơn vị làm dịch vụ bảo vệ

  Lượt xem: 7628

  Bồi dưỡng kiến thức bức xạ cho nhân viên đơn vị làm dịch vụ bảo vệ"

  Đối tượng đào tạo: các nhân viên vận hành máy soi an ninh."

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nv trong công nghiệp và y tế

  Lượt xem: 6590

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nv trong công nghiệp và y tế"

  Áp dụng cho các loại hình công việc sử dụng máy tia X, nguồn phóng xạ, X-Quang, xạ trị, y học hạt nhân, chụp ảnh NDT, cuối khóa cấp chứng nhận bởi cơ quan chức năng."

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên sử dụng thiết bị bức xạ

  Lượt xem: 26969

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên sử dụng thiết bị bức xạ"

  - đào tạo an toàn bức xạ cơ bản. - hướng dẫn tập chung vấn đề liên quan: liều kế cá nhân, khám sức khỏe. - hướng dẫn ghi đo bức xạ."

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy soi bo mạch

  Lượt xem: 6736

  Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy soi bo mạch"

  Ở các khu công nghiệp điện tử, việc sử dụng máy soi bo mạch để soi kiểm tra lỗi trong các sản phẩm bo mạch là khá phổ biến. Việc các nhân viên vận hành thiết ..."

  Chi tiết
 • Cán bộ quản lý nguồn phóng xạ cần có chứng nhận đào tạo atbx

  Lượt xem: 6628

  Cán bộ quản lý nguồn phóng xạ cần có chứng nhận đào tạo atbx"

  Ở nước ta có hàng trăm đơn vị sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ. Các cơ sở này cần tổ chức đào tạo an toàn trong công nghiệp cho các cán bộ quản lý, vận ..."

  Chi tiết
 • Đào tạo ATBX cho nhân viên soi an ninh

  Lượt xem: 4801

  Đào tạo ATBX cho nhân viên soi an ninh"

  Đào tạo và cấp chứng chỉ tham gia cho người vận hành máy soi an ninh, kiểm tra hành lý trước khi vào các cơ quan, tòa nhà, trung tâm hội nghị...."

  Chi tiết
 • Cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho Y tế, xạ trị

  Lượt xem: 6824

  Cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho Y tế, xạ trị"

  Cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho: - Nhân viên bức xạ trong X quang chuẩn đoán y tế - Nhân viên bức xạ trong xạ trị..."

  Chi tiết
 • CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

  Lượt xem: 7592

  CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ "

  CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ SOI CHIẾU VÀ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH SỬ DỤNG NGUỒN BỨC XẠ "

  Chi tiết
 • TRAINING PROGRAMME ON BASIC RADIATION SAFETY IN INDUSTRY

  Lượt xem: 4730

  TRAINING PROGRAMME ON BASIC RADIATION SAFETY IN INDUSTRY "

  TRAINING PROGRAMME ON BASIC RADIATION SAFETY IN INDUSTRY "

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhà thầu

  Lượt xem: 6898

  Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhà thầu "

  - Tổ chức đào tạo bằng tiếng Anh cho người nước ngoài."

  Chi tiết
 • Tổ chức Khóa đào tạo an toàn bức xạ bằng tiếng Anh cho nhân viên bức xạ là người nước ngoài

  Lượt xem: 8307

  Tổ chức Khóa đào tạo an toàn bức xạ bằng tiếng Anh cho nhân viên bức xạ là người nước ngoài"

  Tổ chức Khóa đào tạo an toàn bức xạ bằng tiếng Anh cho nhân viên bức xạ là người nước ngoài"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ định kỳ

  Lượt xem: 7024

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ định kỳ"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ định kỳ"

  Chi tiết
 • Chương trình đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng nhận

  Lượt xem: 26853

  Chương trình đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng nhận"

  nội dung chương trình"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và xin cấp chứng nhận an toàn bức xạ cơ bản

  Lượt xem: 5177

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và xin cấp chứng nhận an toàn bức xạ cơ bản"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên - Đào tạo ở HN, HCM - Đào tạo tại công ty của quý vị - Đào tạo cho người nước ngoài - Đào ..."

  Chi tiết
 • Liều kế cá nhân

  Lượt xem: 5646

  Liều kế cá nhân"

  Cung cấp liều kế bức xạ cá nhân TLD, cụ thể: – Liều kế mới sản xuất tại Việt Nam”"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên

  Lượt xem: 6918

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên - Đào tạo ở HN, HCM - Đào tạo tại công ty của quý vị - Đào tạo cho người nước ngoài - Đào ..."

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ cấp chứng chỉ theo thông tư 34/TT-BKHCN

  Lượt xem: 26680

  Đào tạo an toàn bức xạ cấp chứng chỉ theo thông tư 34/TT-BKHCN"

  Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho: - Nhân viên bức xạ trong X quang chuẩn đoán y tế - Nhân viên bức xạ trong xạ trị. - Nhân viên bức xạ ..."

  Chi tiết
 • QUOTATION (Dịch vụ an toàn bức xạ )

  Lượt xem: 4733

  QUOTATION (Dịch vụ an toàn bức xạ )"

  Các công việc chính trong báo giá về cấp phép sử dụng nguồn bức xạ "

  Chi tiết
blogger LinkedIn Twitter Facebook