antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com; tuvanantoanbucxa.com.Đào tạo an toàn bức xạ

  • Đào tạo an toàn bức xạ tại bệnh viện xạ trị

    Lượt xem: 31

    Đào tạo an toàn bức xạ tại bệnh viện xạ trị"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại bệnh viện xạ trị"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại Đà Nẵng

    Lượt xem: 26

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Đà Nẵng"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Đà Nẵng"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại KCN

    Lượt xem: 27

    Đào tạo an toàn bức xạ tại KCN"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại KCN"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM

    Lượt xem: 19

    Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM"

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

    Lượt xem: 18

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN"

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội

    Lượt xem: 20

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại Đồng Nai

    Lượt xem: 17

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Đồng Nai"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Đồng Nai"

    Chi tiết
  • Bài 4. #Tag. Đào tạo an toàn bức xạ cơ bản

    Lượt xem: 93

    Bài 4. #Tag. Đào tạo an toàn bức xạ cơ bản"

    Bài 4. #Tag. Đào tạo an toàn bức xạ cơ bản"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ và cung cấp liều kế

    Lượt xem: 898

    Đào tạo an toàn bức xạ và cung cấp liều kế"

    Đào tạo an toàn bức xạ và cung cấp liều kế"

    Chi tiết
  • ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN BỨC XẠ - THÁNG 06.2020

    Lượt xem: 678

    ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN BỨC XẠ - THÁNG 06.2020"

    ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN BỨC XẠ - THÁNG 06.2020"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ mùa dịch covid19

    Lượt xem: 942

    Đào tạo an toàn bức xạ mùa dịch covid19"

    Đào tạo an toàn bức xạ mùa dịch covid19"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại Cảng Hàng Không Nội Bài cho việc vận hành máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay

    Lượt xem: 2854

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Cảng Hàng Không Nội Bài cho việc vận hành máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Cảng Hàng Không Nội Bài cho việc vận hành máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay"

    Chi tiết
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

    Lượt xem: 3342

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ"

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG: SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP (NCS), THIẾT BỊ SOI CHIẾU VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN "

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh

    Lượt xem: 2875

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại Vĩnh Phúc

    Lượt xem: 5901

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Vĩnh Phúc"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Vĩnh Phúc"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại yên phong bắc ninh

    Lượt xem: 2952

    Đào tạo an toàn bức xạ tại yên phong bắc ninh"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại yên phong bắc ninh"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội

    Lượt xem: 4045

    Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội

    Lượt xem: 3258

    Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội"

    Thực hiện kiểm xạ và đào tạo an toàn tại KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà nội"

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở

    Lượt xem: 3029

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy công nghiệp

    Lượt xem: 3538

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy công nghiệp"

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy công nghiệp"

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ và kiểm xạ các thiết bị phát tia X tại KCN Quang Minh, Mê linh, Hà Nội.

    Lượt xem: 4310

    Đào tạo an toàn bức xạ và kiểm xạ các thiết bị phát tia X tại KCN Quang Minh, Mê linh, Hà Nội."

    Đào tạo an toàn bức xạ và kiểm xạ các thiết bị phát tia X tại KCN Quang Minh, Mê linh, Hà Nội. "

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội

    Lượt xem: 4196

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

    Chi tiết
  • THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9

    Lượt xem: 4501

    THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9"

    THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9"

    Chi tiết
  • THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9

    Lượt xem: 4424

    THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9"

    (đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ trong công nghiệp, người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ) (theo quy định của Thông ..."

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ ở Phú Thọ - nhà máy điện tử

    Lượt xem: 3129

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ ở Phú Thọ - nhà máy điện tử"

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ ở Phú Thọ - nhà máy điện tử"

    Chi tiết
  • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy sản xuất bo mạch điện tử - Vendor cấp 1 của Samsung tại Vĩnh Phúc

    Lượt xem: 3199

    Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy sản xuất bo mạch điện tử - Vendor cấp 1 của Samsung tại Vĩnh Phúc"

    Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy sản xuất bo mạch điện tử - Vendor cấp 1 của Samsung tại Vĩnh Phúc"

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, tổ chức tập huấn an toàn bức xạ, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

    Lượt xem: 2449

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, tổ chức tập huấn an toàn bức xạ, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở"

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, tổ chức tập huấn an toàn bức xạ, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở"

    Chi tiết
  • Tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ cho nhân viên an ninh vận hành máy soi hành lý ở KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng

    Lượt xem: 2121

    Tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ cho nhân viên an ninh vận hành máy soi hành lý ở KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng"

    hình ảnh lớp học an toàn bức xạ"

    Chi tiết
  • Tổ chức huấn luyện an toàn bức xạ cơ bản định kì hàng năm (năm 2018)

    Lượt xem: 3710

    Tổ chức huấn luyện an toàn bức xạ cơ bản định kì hàng năm (năm 2018)"

    Tổ chức huấn luyện an toàn bức xạ cơ bản định kì hàng năm (năm 2018) cho các nhân viên vận hành máy phát tia X trong soi chiếu trong công nghiệp theo quy định tại ..."

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Vĩnh Phúc

    Lượt xem: 2585

    Đào tạo an toàn bức xạ tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Vĩnh Phúc"

    Đào tạo an toàn bức xạ tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Vĩnh Phúc"

    Chi tiết
  • Đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên làm việc với máy soi tia X.

    Lượt xem: 6485

    Đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên làm việc với máy soi tia X."

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho công ty bảo vệ sử dụng máy soi an ninh - 0976275983"

    Chi tiết
  • ĐÀO TẠO ATBX

    Lượt xem: 5184

    ĐÀO TẠO ATBX"

    cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho hầu hết các loại hình tiến hành công việc bức xạ."

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại TP. Hồ Chí Minh

    Lượt xem: 8992

    Đào tạo an toàn bức xạ tại TP. Hồ Chí Minh"

    Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn... tại TP. HCM."

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội

    Lượt xem: 6485

    Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

    Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn... tại Hà Nội."

    Chi tiết
  • Tổ chức huấn luyện nhắc lại các kiến thức cơ bản về atbx và hỗ trợ diễn tập upsc

    Lượt xem: 5548

    Tổ chức huấn luyện nhắc lại các kiến thức cơ bản về atbx và hỗ trợ diễn tập upsc"

    hình ảnh phòng lớp học tại cơ sở"

    Chi tiết
  • Tổ chức lớp học an toàn bức xạ tại Hà Nội

    Lượt xem: 5475

    Tổ chức lớp học an toàn bức xạ tại Hà Nội"

    Tổ chức lớp học an toàn bức xạ tại Hà Nội"

    Chi tiết
  • Chụp ảnh tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở

    Lượt xem: 5315

    Chụp ảnh tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

    tổ chức lớp học tại Tp. HCM."

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế

    Lượt xem: 5753

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế"

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế"

    Chi tiết
  • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ nhắc lại 3 năm và xin cấp chứng nhận

    Lượt xem: 4617

    Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ nhắc lại 3 năm và xin cấp chứng nhận"

    Sử dụng thiết bị đo mức sử dụng nguồn phóng xạ trong công nghiệp."

    Chi tiết
  • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội - 0976 275 983

    Lượt xem: 5977

    Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội - 0976 275 983 "

    2. Đối tượng đào tạo: - Cán bộ quản lý, bác sỹ và kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở y tế có thiết bị X-quang chẩn đoán, y học hạt nhân, xạ trị và ..."

    Chi tiết
  • Bồi dưỡng kiến thức bức xạ cho nhân viên đơn vị làm dịch vụ bảo vệ

    Lượt xem: 7155

    Bồi dưỡng kiến thức bức xạ cho nhân viên đơn vị làm dịch vụ bảo vệ"

    Đối tượng đào tạo: các nhân viên vận hành máy soi an ninh."

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nv trong công nghiệp và y tế

    Lượt xem: 5989

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nv trong công nghiệp và y tế"

    Áp dụng cho các loại hình công việc sử dụng máy tia X, nguồn phóng xạ, X-Quang, xạ trị, y học hạt nhân, chụp ảnh NDT, cuối khóa cấp chứng nhận bởi cơ quan chức năng."

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên sử dụng thiết bị bức xạ

    Lượt xem: 26247

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên sử dụng thiết bị bức xạ"

    - đào tạo an toàn bức xạ cơ bản. - hướng dẫn tập chung vấn đề liên quan: liều kế cá nhân, khám sức khỏe. - hướng dẫn ghi đo bức xạ."

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy soi bo mạch

    Lượt xem: 6234

    Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy soi bo mạch"

    Ở các khu công nghiệp điện tử, việc sử dụng máy soi bo mạch để soi kiểm tra lỗi trong các sản phẩm bo mạch là khá phổ biến. Việc các nhân viên vận hành thiết ..."

    Chi tiết
  • Cán bộ quản lý nguồn phóng xạ cần có chứng nhận đào tạo atbx

    Lượt xem: 6156

    Cán bộ quản lý nguồn phóng xạ cần có chứng nhận đào tạo atbx"

    Ở nước ta có hàng trăm đơn vị sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ. Các cơ sở này cần tổ chức đào tạo an toàn trong công nghiệp cho các cán bộ quản lý, vận ..."

    Chi tiết
  • Đào tạo ATBX cho nhân viên soi an ninh

    Lượt xem: 4344

    Đào tạo ATBX cho nhân viên soi an ninh"

    Đào tạo và cấp chứng chỉ tham gia cho người vận hành máy soi an ninh, kiểm tra hành lý trước khi vào các cơ quan, tòa nhà, trung tâm hội nghị...."

    Chi tiết
  • Cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho Y tế, xạ trị

    Lượt xem: 6373

    Cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho Y tế, xạ trị"

    Cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho: - Nhân viên bức xạ trong X quang chuẩn đoán y tế - Nhân viên bức xạ trong xạ trị..."

    Chi tiết
  • CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

    Lượt xem: 7108

    CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ "

    CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ SOI CHIẾU VÀ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH SỬ DỤNG NGUỒN BỨC XẠ "

    Chi tiết
  • TRAINING PROGRAMME ON BASIC RADIATION SAFETY IN INDUSTRY

    Lượt xem: 4260

    TRAINING PROGRAMME ON BASIC RADIATION SAFETY IN INDUSTRY "

    TRAINING PROGRAMME ON BASIC RADIATION SAFETY IN INDUSTRY "

    Chi tiết
  • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhà thầu

    Lượt xem: 6427

    Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhà thầu "

    - Tổ chức đào tạo bằng tiếng Anh cho người nước ngoài."

    Chi tiết
  • Tổ chức Khóa đào tạo an toàn bức xạ bằng tiếng Anh cho nhân viên bức xạ là người nước ngoài

    Lượt xem: 7587

    Tổ chức Khóa đào tạo an toàn bức xạ bằng tiếng Anh cho nhân viên bức xạ là người nước ngoài"

    Tổ chức Khóa đào tạo an toàn bức xạ bằng tiếng Anh cho nhân viên bức xạ là người nước ngoài"

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ định kỳ

    Lượt xem: 6561

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ định kỳ"

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ định kỳ"

    Chi tiết
  • Chương trình đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng nhận

    Lượt xem: 26092

    Chương trình đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng nhận"

    nội dung chương trình"

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và xin cấp chứng nhận an toàn bức xạ cơ bản

    Lượt xem: 4624

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và xin cấp chứng nhận an toàn bức xạ cơ bản"

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên - Đào tạo ở HN, HCM - Đào tạo tại công ty của quý vị - Đào tạo cho người nước ngoài - Đào ..."

    Chi tiết
  • Liều kế cá nhân

    Lượt xem: 5161

    Liều kế cá nhân"

    Cung cấp liều kế bức xạ cá nhân TLD, cụ thể: – Liều kế mới sản xuất tại Việt Nam”"

    Chi tiết
  • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên

    Lượt xem: 6419

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên"

    Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên - Đào tạo ở HN, HCM - Đào tạo tại công ty của quý vị - Đào tạo cho người nước ngoài - Đào ..."

    Chi tiết
  • Đào tạo an toàn bức xạ cấp chứng chỉ theo thông tư 34/TT-BKHCN

    Lượt xem: 25849

    Đào tạo an toàn bức xạ cấp chứng chỉ theo thông tư 34/TT-BKHCN"

    Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho: - Nhân viên bức xạ trong X quang chuẩn đoán y tế - Nhân viên bức xạ trong xạ trị. - Nhân viên bức xạ ..."

    Chi tiết
  • QUOTATION  (Dịch vụ an toàn bức xạ )

    Lượt xem: 4225

    QUOTATION (Dịch vụ an toàn bức xạ )"

    Các công việc chính trong báo giá về cấp phép sử dụng nguồn bức xạ "

    Chi tiết
blogger LinkedIn Twitter Facebook
together2s.com tet
together2s.com tet