antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;Đào tạo an toàn bức xạ

 • Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên vận hành máy SEA

  Lượt xem: 8

  Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên vận hành máy SEA "

  Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên vận hành máy SEA 1000 AII"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Hải phòng

  Lượt xem: 23

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hải phòng"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hải phòng"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh

  Lượt xem: 59

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Chi tiết
 • Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội và TP. HCM

  Lượt xem: 80

  Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội và TP. HCM"

  Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội và TP. HCM"

  Chi tiết
 • Đào tạo tháng 1 năm 2024

  Lượt xem: 44

  Đào tạo tháng 1 năm 2024"

  Đào tạo tháng 1 năm 2024"

  Chi tiết
 • Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội

  Lượt xem: 91

  Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội"

  Lịch học An toàn bức xạ 2024 tại Hà Nội"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở vận hành thiết bị bức xạ và cấp chứng chỉ

  Lượt xem: 86

  Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở vận hành thiết bị bức xạ và cấp chứng chỉ"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở vận hành thiết bị bức xạ và cấp chứng chỉ"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ theo lớp

  Lượt xem: 87

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ theo lớp"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ theo lớp"

  Chi tiết
 • Lớp Tập huấn An toàn bức xạ tại Hà Nội và HCM tháng 8 2023

  Lượt xem: 95

  Lớp Tập huấn An toàn bức xạ tại Hà Nội và HCM tháng 8 2023"

  Lớp Tập huấn An toàn bức xạ tại Hà Nội và HCM tháng 8 2023"

  Chi tiết
 • Đào tạo xin cấp chứng chỉ cho phụ trách an toàn bức xạ tại Hà Nội

  Lượt xem: 172

  Đào tạo xin cấp chứng chỉ cho phụ trách an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Đào tạo xin cấp chứng chỉ cho phụ trách an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Chi tiết
 • Lịch học an toàn bức xạ năm 2023

  Lượt xem: 259

  Lịch học an toàn bức xạ năm 2023"

  Lịch học an toàn bức xạ năm 2023"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở

  Lượt xem: 136

  Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983

  Lượt xem: 203

  Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983

  Lượt xem: 180

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội tháng 3.2023 và định kì hàng tháng, lh 0941889983"

  Chi tiết
 • Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 3.2023

  Lượt xem: 143

  Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 3.2023"

  Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 3.2023"

  Chi tiết
 • Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 2.2023

  Lượt xem: 146

  Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 2.2023"

  Voucher và lịch học an toàn bức xạ tháng 2.2023"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Giang

  Lượt xem: 143

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Giang"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Giang"

  Chi tiết
 • LỊCH LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ NĂM 2023 TẠI HÀ NỘI

  Lượt xem: 184

  LỊCH LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ NĂM 2023 TẠI HÀ NỘI"

  LỊCH LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ NĂM 2023 TẠI HÀ NỘI"

  Chi tiết
 • Lịch đào tạo an toàn bức xạ 2022

  Lượt xem: 362

  Lịch đào tạo an toàn bức xạ 2022"

  Lịch đào tạo an toàn bức xạ 2022"

  Chi tiết
 • Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên và phụ trách an toàn công ty sản xuất điện tử

  Lượt xem: 324

  Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên và phụ trách an toàn công ty sản xuất điện tử"

  Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên và phụ trách an toàn công ty sản xuất điện tử"

  Chi tiết
 • THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 9 TOÀN QUỐC

  Lượt xem: 533

  THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 9 TOÀN QUỐC"

  THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 9 TOÀN QUỐC"

  Chi tiết
 • Ba đối tượng được đào tạo an toàn bức xạ chủ yếu

  Lượt xem: 675

  Ba đối tượng được đào tạo an toàn bức xạ chủ yếu"

  Ba đối tượng được đào tạo an toàn bức xạ chủ yếu"

  Chi tiết
 • THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 8 TẠI HÀ NỘI

  Lượt xem: 582

  THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 8 TẠI HÀ NỘI"

  LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ONLINE THÁNG 8 TẠI HÀ NỘI"

  Chi tiết
 • Template of Training course summary (Radiation Protection Officer)

  Lượt xem: 645

  Template of Training course summary (Radiation Protection Officer)"

  Template of Training course summary (Radiation Protection Officer) Khung nội dung đào tạo an toàn bức xạ cho phụ trách an toàn trong việc quản lý an toàn bức xạ nhà máy sử dụng thiết bị đo ..."

  Chi tiết
 • Template of Training course summary (Radiation Worker )

  Lượt xem: 594

  Template of Training course summary (Radiation Worker )"

  Template of Training course summary (Radiation Worker ) Nội dung đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong điều khiển thiết bị đo hạt nhân NCS trong công nghiệp bằng tiếng Anh"

  Chi tiết
 • Outline chương trình đào tạo an toàn bức xạ nội dung 9

  Lượt xem: 509

  Outline chương trình đào tạo an toàn bức xạ nội dung 9"

  Outline chương trình đào tạo an toàn bức xạ nội dung 9 tiếng Việt và Tiếng Anh"

  Chi tiết
 • Lịch học an toàn bức xạ tháng 5 tại HCM

  Lượt xem: 482

  Lịch học an toàn bức xạ tháng 5 tại HCM"

  Lịch học an toàn bức xạ tháng 5 2021 tại HCM"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ thời covid

  Lượt xem: 698

  Đào tạo an toàn bức xạ thời covid"

  Đào tạo an toàn bức xạ thời covid"

  Chi tiết
 • THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ THÁNG 4 TẠI HÀ NỘI

  Lượt xem: 426

  THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ THÁNG 4 TẠI HÀ NỘI"

  THÔNG BÁO NGẮN LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ THÁNG 4 TẠI HÀ NỘI"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy Xray EDX 1800B

  Lượt xem: 495

  Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy Xray EDX 1800B"

  Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy Xray EDX 1800B"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh

  Lượt xem: 477

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại bệnh viện xạ trị

  Lượt xem: 396

  Đào tạo an toàn bức xạ tại bệnh viện xạ trị"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại bệnh viện xạ trị"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Đà Nẵng

  Lượt xem: 463

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Đà Nẵng"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Đà Nẵng"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại KCN

  Lượt xem: 431

  Đào tạo an toàn bức xạ tại KCN"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại KCN"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM

  Lượt xem: 437

  Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại HCM"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

  Lượt xem: 397

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội

  Lượt xem: 460

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Đồng Nai

  Lượt xem: 425

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Đồng Nai"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Đồng Nai"

  Chi tiết
 • Bài 4. #Tag. Đào tạo an toàn bức xạ cơ bản

  Lượt xem: 585

  Bài 4. #Tag. Đào tạo an toàn bức xạ cơ bản"

  Bài 4. #Tag. Đào tạo an toàn bức xạ cơ bản"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ và cung cấp liều kế

  Lượt xem: 1283

  Đào tạo an toàn bức xạ và cung cấp liều kế"

  Đào tạo an toàn bức xạ và cung cấp liều kế"

  Chi tiết
 • ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN BỨC XẠ - THÁNG 06.2020

  Lượt xem: 1098

  ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN BỨC XẠ - THÁNG 06.2020"

  ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN BỨC XẠ - THÁNG 06.2020"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ mùa dịch covid19

  Lượt xem: 1338

  Đào tạo an toàn bức xạ mùa dịch covid19"

  Đào tạo an toàn bức xạ mùa dịch covid19"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Cảng Hàng Không Nội Bài cho việc vận hành máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay

  Lượt xem: 3289

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Cảng Hàng Không Nội Bài cho việc vận hành máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Cảng Hàng Không Nội Bài cho việc vận hành máy soi an ninh kiểm tra hành lý xách tay"

  Chi tiết
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

  Lượt xem: 3862

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ"

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG: SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP (NCS), THIẾT BỊ SOI CHIẾU VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN "

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh

  Lượt xem: 3305

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bắc Ninh"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Vĩnh Phúc

  Lượt xem: 6421

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Vĩnh Phúc"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Vĩnh Phúc"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại yên phong bắc ninh

  Lượt xem: 3416

  Đào tạo an toàn bức xạ tại yên phong bắc ninh"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại yên phong bắc ninh"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội

  Lượt xem: 4530

  Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội

  Lượt xem: 3765

  Đào tạo an toàn bức xạ tại hà nội"

  Thực hiện kiểm xạ và đào tạo an toàn tại KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà nội"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở

  Lượt xem: 3490

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy công nghiệp

  Lượt xem: 4011

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy công nghiệp"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy công nghiệp"

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ và kiểm xạ các thiết bị phát tia X tại KCN Quang Minh, Mê linh, Hà Nội.

  Lượt xem: 4769

  Đào tạo an toàn bức xạ và kiểm xạ các thiết bị phát tia X tại KCN Quang Minh, Mê linh, Hà Nội."

  Đào tạo an toàn bức xạ và kiểm xạ các thiết bị phát tia X tại KCN Quang Minh, Mê linh, Hà Nội. "

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội

  Lượt xem: 4668

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Chi tiết
 • THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9

  Lượt xem: 4977

  THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9"

  THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9"

  Chi tiết
 • THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9

  Lượt xem: 4897

  THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9"

  (đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ trong công nghiệp, người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ) (theo quy định của Thông ..."

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ ở Phú Thọ - nhà máy điện tử

  Lượt xem: 3566

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ ở Phú Thọ - nhà máy điện tử"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ ở Phú Thọ - nhà máy điện tử"

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy sản xuất bo mạch điện tử - Vendor cấp 1 của Samsung tại Vĩnh Phúc

  Lượt xem: 3643

  Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy sản xuất bo mạch điện tử - Vendor cấp 1 của Samsung tại Vĩnh Phúc"

  Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhà máy sản xuất bo mạch điện tử - Vendor cấp 1 của Samsung tại Vĩnh Phúc"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, tổ chức tập huấn an toàn bức xạ, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

  Lượt xem: 2893

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, tổ chức tập huấn an toàn bức xạ, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, tổ chức tập huấn an toàn bức xạ, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở"

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ cho nhân viên an ninh vận hành máy soi hành lý ở KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng

  Lượt xem: 2547

  Tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ cho nhân viên an ninh vận hành máy soi hành lý ở KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng"

  hình ảnh lớp học an toàn bức xạ"

  Chi tiết
 • Tổ chức huấn luyện an toàn bức xạ cơ bản định kì hàng năm (năm 2018)

  Lượt xem: 4194

  Tổ chức huấn luyện an toàn bức xạ cơ bản định kì hàng năm (năm 2018)"

  Tổ chức huấn luyện an toàn bức xạ cơ bản định kì hàng năm (năm 2018) cho các nhân viên vận hành máy phát tia X trong soi chiếu trong công nghiệp theo quy định tại ..."

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Vĩnh Phúc

  Lượt xem: 2980

  Đào tạo an toàn bức xạ tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Vĩnh Phúc"

  Đào tạo an toàn bức xạ tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Vĩnh Phúc"

  Chi tiết
 • Đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên làm việc với máy soi tia X.

  Lượt xem: 7028

  Đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên làm việc với máy soi tia X."

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho công ty bảo vệ sử dụng máy soi an ninh - 0976275983"

  Chi tiết
 • ĐÀO TẠO ATBX

  Lượt xem: 5655

  ĐÀO TẠO ATBX"

  cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho hầu hết các loại hình tiến hành công việc bức xạ."

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại TP. Hồ Chí Minh

  Lượt xem: 9463

  Đào tạo an toàn bức xạ tại TP. Hồ Chí Minh"

  Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn... tại TP. HCM."

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội

  Lượt xem: 7008

  Đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn... tại Hà Nội."

  Chi tiết
 • Tổ chức huấn luyện nhắc lại các kiến thức cơ bản về atbx và hỗ trợ diễn tập upsc

  Lượt xem: 6129

  Tổ chức huấn luyện nhắc lại các kiến thức cơ bản về atbx và hỗ trợ diễn tập upsc"

  hình ảnh phòng lớp học tại cơ sở"

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp học an toàn bức xạ tại Hà Nội

  Lượt xem: 5889

  Tổ chức lớp học an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Tổ chức lớp học an toàn bức xạ tại Hà Nội"

  Chi tiết
 • Chụp ảnh tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở

  Lượt xem: 5777

  Chụp ảnh tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở"

  tổ chức lớp học tại Tp. HCM."

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế

  Lượt xem: 6223

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế"

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ nhắc lại 3 năm và xin cấp chứng nhận

  Lượt xem: 5096

  Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ nhắc lại 3 năm và xin cấp chứng nhận"

  Sử dụng thiết bị đo mức sử dụng nguồn phóng xạ trong công nghiệp."

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội - 0976 275 983

  Lượt xem: 6510

  Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tại Hà Nội - 0976 275 983 "

  2. Đối tượng đào tạo: - Cán bộ quản lý, bác sỹ và kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở y tế có thiết bị X-quang chẩn đoán, y học hạt nhân, xạ trị và ..."

  Chi tiết
 • Bồi dưỡng kiến thức bức xạ cho nhân viên đơn vị làm dịch vụ bảo vệ

  Lượt xem: 7598

  Bồi dưỡng kiến thức bức xạ cho nhân viên đơn vị làm dịch vụ bảo vệ"

  Đối tượng đào tạo: các nhân viên vận hành máy soi an ninh."

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nv trong công nghiệp và y tế

  Lượt xem: 6559

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nv trong công nghiệp và y tế"

  Áp dụng cho các loại hình công việc sử dụng máy tia X, nguồn phóng xạ, X-Quang, xạ trị, y học hạt nhân, chụp ảnh NDT, cuối khóa cấp chứng nhận bởi cơ quan chức năng."

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên sử dụng thiết bị bức xạ

  Lượt xem: 26919

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên sử dụng thiết bị bức xạ"

  - đào tạo an toàn bức xạ cơ bản. - hướng dẫn tập chung vấn đề liên quan: liều kế cá nhân, khám sức khỏe. - hướng dẫn ghi đo bức xạ."

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy soi bo mạch

  Lượt xem: 6694

  Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành máy soi bo mạch"

  Ở các khu công nghiệp điện tử, việc sử dụng máy soi bo mạch để soi kiểm tra lỗi trong các sản phẩm bo mạch là khá phổ biến. Việc các nhân viên vận hành thiết ..."

  Chi tiết
 • Cán bộ quản lý nguồn phóng xạ cần có chứng nhận đào tạo atbx

  Lượt xem: 6599

  Cán bộ quản lý nguồn phóng xạ cần có chứng nhận đào tạo atbx"

  Ở nước ta có hàng trăm đơn vị sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ. Các cơ sở này cần tổ chức đào tạo an toàn trong công nghiệp cho các cán bộ quản lý, vận ..."

  Chi tiết
 • Đào tạo ATBX cho nhân viên soi an ninh

  Lượt xem: 4767

  Đào tạo ATBX cho nhân viên soi an ninh"

  Đào tạo và cấp chứng chỉ tham gia cho người vận hành máy soi an ninh, kiểm tra hành lý trước khi vào các cơ quan, tòa nhà, trung tâm hội nghị...."

  Chi tiết
 • Cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho Y tế, xạ trị

  Lượt xem: 6798

  Cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho Y tế, xạ trị"

  Cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho: - Nhân viên bức xạ trong X quang chuẩn đoán y tế - Nhân viên bức xạ trong xạ trị..."

  Chi tiết
 • CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

  Lượt xem: 7561

  CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ "

  CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ SOI CHIẾU VÀ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH SỬ DỤNG NGUỒN BỨC XẠ "

  Chi tiết
 • TRAINING PROGRAMME ON BASIC RADIATION SAFETY IN INDUSTRY

  Lượt xem: 4699

  TRAINING PROGRAMME ON BASIC RADIATION SAFETY IN INDUSTRY "

  TRAINING PROGRAMME ON BASIC RADIATION SAFETY IN INDUSTRY "

  Chi tiết
 • Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhà thầu

  Lượt xem: 6873

  Tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhà thầu "

  - Tổ chức đào tạo bằng tiếng Anh cho người nước ngoài."

  Chi tiết
 • Tổ chức Khóa đào tạo an toàn bức xạ bằng tiếng Anh cho nhân viên bức xạ là người nước ngoài

  Lượt xem: 8261

  Tổ chức Khóa đào tạo an toàn bức xạ bằng tiếng Anh cho nhân viên bức xạ là người nước ngoài"

  Tổ chức Khóa đào tạo an toàn bức xạ bằng tiếng Anh cho nhân viên bức xạ là người nước ngoài"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ định kỳ

  Lượt xem: 6999

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ định kỳ"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ định kỳ"

  Chi tiết
 • Chương trình đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng nhận

  Lượt xem: 26810

  Chương trình đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng nhận"

  nội dung chương trình"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và xin cấp chứng nhận an toàn bức xạ cơ bản

  Lượt xem: 5148

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ và xin cấp chứng nhận an toàn bức xạ cơ bản"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên - Đào tạo ở HN, HCM - Đào tạo tại công ty của quý vị - Đào tạo cho người nước ngoài - Đào ..."

  Chi tiết
 • Liều kế cá nhân

  Lượt xem: 5610

  Liều kế cá nhân"

  Cung cấp liều kế bức xạ cá nhân TLD, cụ thể: – Liều kế mới sản xuất tại Việt Nam”"

  Chi tiết
 • Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên

  Lượt xem: 6890

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên"

  Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ bức xạ cho nhân viên - Đào tạo ở HN, HCM - Đào tạo tại công ty của quý vị - Đào tạo cho người nước ngoài - Đào ..."

  Chi tiết
 • Đào tạo an toàn bức xạ cấp chứng chỉ theo thông tư 34/TT-BKHCN

  Lượt xem: 26623

  Đào tạo an toàn bức xạ cấp chứng chỉ theo thông tư 34/TT-BKHCN"

  Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho: - Nhân viên bức xạ trong X quang chuẩn đoán y tế - Nhân viên bức xạ trong xạ trị. - Nhân viên bức xạ ..."

  Chi tiết
 • QUOTATION (Dịch vụ an toàn bức xạ )

  Lượt xem: 4703

  QUOTATION (Dịch vụ an toàn bức xạ )"

  Các công việc chính trong báo giá về cấp phép sử dụng nguồn bức xạ "

  Chi tiết
blogger LinkedIn Twitter Facebook