antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ  >>  Xin giấy phép nhập khẩu nguồn phóng xạ

Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ

Mô tả ngắn: xin giấy phép nhập khẩu, nguồn phóng xạ, làm thủ tục hải quan, áp tải nguồn phóng xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

 Các danh mục công việc cần thực hiện:
 
STT Nội dung ĐVT Số lượng
 
1
Tƣ vấn và lập hồ sơ xin giấy
phép nhập khẩu và vận chuyển
nguồn phóng xạ
 
2
Làm thủ tục hải quan nhập
khẩu, vận chuyển XX nguồn
phóng xạ từ Nội bài - XXX
 
 
3
Tƣ vấn lập và trình phê duyệt
kế hoạch UPSC
 
4
Liều kế cá nhân nhiệt phát
quang (TLD)
Thông số kỹ thuật:
•Vỏ (Cát-xet hay holder ) chế
tạo tại Việt Nam: Nhựa
•Kích thƣớc: 47mm x 34 x 11
mm
•Khối lƣợng: 14g (kể cả chất
nhiệt phát quang)
•Chất nhiệt phát quang (TLD):
CaSO4: Dy do Hãng
REXON(USA) sản xuất
•Dùng cho loại bức xạ :
Gamma và tia X
•Dải liều 50 μSv - 10 μSv
•Độ chính xác : đạt yêu cầu của
Hội NTNL Quốc tế (IAEA) và
Việt Nam
• Xác định đƣợc các đại
lƣợng liều bức xạ sau: Hp(10);
Hp(3); Hp(0.07)
 
5
Đọc liều kế cá nhân TLD, 3
tháng 1 lần (4 lần/năm) và đồi
liều kế mới
 
 
6
Đào tạo cấp chứng chỉ an
toàn bức xạ cho nhân viên
vận hành thiết bị
 
7
Đào tạo cấp chứng chỉ an
toàn bức xạ và chứng chỉ
phụ trách an toàn
 
8
Tư vấn, Lập hồ sơ xin cấp phép
sử dụng 
 
9
Liều kế cá nhân điện tử
- - Dải năng lƣợng 35KeV đến
3MeV
- Dải đo 0.001mSv đến
999.9mSv
- Nhiệt độ làm việc -100C đến
400C
 
 
11
Phí thẩm định hồ sơ cấp phép
nhập khẩu và vận chuyển
nguồn đo mức (nộp phí căn
 
cứ thông tư số 287/2016/TT-
BTC ngày 15/11/2016)
 
Cơ sở chuyển khoản
hoặc nộp trực tiếp
 
12
Phí thẩm định để xin phê
duyệt kế hoạch UPSC (nộp
phí căn cứ thông tư số
287/2016/TT-BTC ngày
15/11/2016)
Cơ sở chuyển khoản
hoặc nộp trực tiếp
 
13
Phí thẩm định hồ sơ cấp phép
sử dụng thiết bị đo mức (nộp
phí căn cứ thông tư số
287/2016/TT-BTC ngày
15/11/2016)
Cơ sở chuyển khoản
hoặc nộp trực tiếp
 
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook