antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X  >>  Xin cấp phép sử dụng máy huỳnh quang tia X cho nhà máy xin măng

Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  1. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết bị huỳnh quang tia X và cấp giấy chứng nhận

2. Đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách ATBX, cấp giấy chứng nhận và xin cấp chứng chỉ
3. Cung cấp liều kế cá nhân để kiểm soát liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ
4. Cung cấp dịch vụ đọc liều kế cá nhân trong 1 năm cho 06 liều kế
5. Đo đạc, đánh giá thẩm định an toàn bức xạ cho thiết bị huỳnh quang tia X
6. Đo đạc, đánh giá thẩm định an toàn bức xạ môi trường tại phòng đặt
7. Đo đạc, đánh giá thẩm định an toàn bức xạ môi trường làm việc xung quanh khu vực đặt phòng chứa thiết bị huỳnh quang tia X
8. Tư vấn, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng cho thiết bị huỳnh quang tia X
9. Viết, lập báo cáo đánh giá an toàn trong sử dụng thiết bị huỳnh quang tia X để nộp kèm vào hồ sơ xin cấp phép
10. lập 01 bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở trong sử dụng thiết bị huỳnh quang tia X kèm theo đó là quyết định thành lập ban chỉ huy ứng phó sự cố, 
công văn xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố, nộp lên cục ATBX&HN xin phê duyệt
11. Nộp bộ hồ sơ xin cấp phép, theo dõi cho đến khi có được giấy phép sử dụng thiết bị
huỳnh quang tia X, chứng chỉ người phụ trách an toàn bức xạ và quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook