antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com; tuvanantoanbucxa.com.Xin cấp phép sử dụng máy X-quang

 • Kiểm tra và đo an toàn phòng máy X-quang định kì

  Lượt xem: 4432

  Kiểm tra và đo an toàn phòng máy X-quang định kì "

  Theo quy định của nhà nước, các thiết bị X-quang phải tiến hành kiểm tra, đo an toàn định kỳ hàng năm."

  Chi tiết
 • Kiểm tra chất lượng và ATBX cho máy chẩn đoán X - Quang

  Lượt xem: 4810

  Kiểm tra chất lượng và ATBX cho máy chẩn đoán X - Quang"

  Kiểm tra chất lượng và ATBX cho máy chẩn đoán X - Quang"

  Chi tiết
 • Xin giấy phép sử dụng máy X-Quang cho Viện kiểm soát dịch bệnh

  Lượt xem: 4150

  Xin giấy phép sử dụng máy X-Quang cho Viện kiểm soát dịch bệnh "

  Lập hồ sơ xin giấy phép sử dụng máy X-Quang chuẩn đoán trong y tế và lập, xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ."

  Chi tiết
 • Đo đạc xin giấy phép sử dụng máy X-Quang chuẩn đoán trong y tế

  Lượt xem: 4085

  Đo đạc xin giấy phép sử dụng máy X-Quang chuẩn đoán trong y tế "

  Đo đạc xin giấy phép sử dụng máy X-Quang chuẩn đoán trong y tế "

  Chi tiết
 • Dịch vụ xin giấy phép sử dụng máy X-Quang

  Lượt xem: 3036

  Dịch vụ xin giấy phép sử dụng máy X-Quang"

  Đo đạc kiểm định và lập hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng máy X-Quang cho bệnh viện, phòng khám..."

  Chi tiết
 • Lập hồ sơ và xin giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y t yế

  Lượt xem: 1068

  Lập hồ sơ và xin giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y t yế"

  X-quang chuẩn đoán X-quang chụp răng"

  Chi tiết