antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ  >>  Xin cấp phép 3 máy sắc ký khí chứa nguồn phóng xạ Ni-63

Xin giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

TT

Nội dung  công việc

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Tư vấn và xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ. Sử dụng thiết bị đo sắc ký khí chứa nguồn Ni-63:

- Tư vấn và tiến hành làm thủ tục hành chính giấy tờ để ký 01-03 bộ hồ sơ cấp phép theo thông tư 08/2010/TT-BKHCN tới đơn vị sử dụng các nguồn bức xạ.

- Thay mặt cơ sở làm việc với Cục ATBXHN để ra giấy phép.

- Cơ sở có trách nhiệm ký ủy quyền lấy giấy phép cho đơn vị dịch vụ khi thỏa thuận được tiến hành.

Thiết bị

03

 

 

2

Kiểm xạ và lập báo cáo kiểm xạ cho các máy sắc ký khí chứa nguồn Ni-63 để tiến hành xin cấp phép:

- Đơn vị dịch vụ sẽ cử cán bộ có giấy phép hành nghề kiểm xạ và máy đo phóng xạ được hiệu chuẩn tới cơ sở để khảo sát rò rỉ phóng xạ và lập báo cáo kiểm xạ theo yêu cầu của cơ sở.

- Số lượng điểm đo: không giới hạn;

 (Theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng)

Thiết bị

3

 

 

3

Cung cấp liều kế xạ cá nhân nhiệt phát quang CaSO4:Dy

- Hàng mới: 100%.

- Chi phí tùy thuộc số lượng yêu cầu mà cơ sở đặt ra.

- Nhãn hiệu NRI-DALAT do Viện Nghiên cứu Hạt Nhân (Đà Lạt) sản xuất.

- Chi phí phần này nhân theo số lượng thực tế theo đơn giá ở bên.

Liều kế

4

 

 

4

Đọc liều kế TLD, 4 lần /năm (3 tháng 1 lần)

-          Hỗ trợ cho mượn liều kế gối đầu miễn phí mỗi quý

-          Chi phí tùy thuộc số lượng yêu cầu mà cơ sở đặt ra.

- Chi phí phần này nhân theo số lượng thực tế theo đơn giá ở bên.

Cái/

năm

4

 

 

5

Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở

-          Cập nhật hồ sơ ứng phó sự cố bức xạ theo thông tư 25/2014/TT-BKHCN.

-          Cơ sở không phải xin lại Quyết định phê duyệt ứng phó sự cố do loại hình tiến hành công việc bức xạ không bị thay đổi.

Bộ

01

 

 

6

Tổng

 

7

Thuế GTGT 5%

 

8

Tổng cộng

 

 

 

9

Phí thẩm định để xin cấp  GP sử dụng thiết bị đo sắc ký khí chứa nguồn Ni-63:

- Nộp phí căn cứ theo thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

 

Thiết bị

3

4.000.000

95%

11.400.000

10

Phí thẩm định cấp chứng chỉ NVBX cho người PT An Toàn

- Nộp phí căn cứ theo thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

Chứng chỉ

01

200.000

200.000

11

Phí thẩm định để xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ (Sử dụng nguồn nhóm 5) thu theo thông tư  số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016) của Bộ Tài Chính

Mục

01

500.000

500.000

12

Tổng lệ phí (9+10+111)

12.100.000

13

Tổng giá trị hợp đồng (8+12)

 

Bằng chữ: .

blogger LinkedIn Twitter Facebook