antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X  >>  Tư vấn xin cấp phép sử dụng máy phát tia X kiểm tra chất lượng cáp

Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  
Tư vấn xin cấp phép sử dụng máy phát tia X kiểm tra chất lượng cáp

Dịch vụ hỗ trợ cấp phép sử dụng 1 máy Phát tia X/ Packaged service of applying for license to use of 1 industrial X-ray machine

Tư vấn, lập hồ sơ cấp phép Consultancy and preparing applying documents for liscence.

ADTECH thay mặt đơn vị làm việc và nộp lệ phí với Cục An toàn bức xạ và Hạt Nhân - Bộ Khoa học và công nghệ để ra giấy phép. ADTECH works on behalf of the unit and pays fees with the Department of Radiation and Nuclear Safety - Ministry of Science and Technology to issue a license.

Báo cáo đánh giá an toàn cho cơ sở sử dụng máy phát tia X

 Preparing reports on radiation safety evaluation for the organization using X-ray radiation machine

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo Thông tư 25/TT-BKHCN

 Building Incident response scenarios for using 1 X-ray radiation Machine, approved by Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety (VARANS).

Lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ người phụ trách an toàn

 Prepare document for issuing certificate for the person in charge of radiation safety.

Kiểm xạ, đánh giá an toàn bức xạ tại cơ sở

 Field Investigation and evaluation of radiation safety on using the X-ray radiation Machine

Đào tạo an toàn bức xạ/ Radiation Safety Training

Đào tạo an toàn bức xạ cho  nhân viên vận hành thiết bị và cấp chứng chỉ

Radiation safety training for equipment operator and certification

Đào tạo bổ sung cho người phụ trách ATBX

Additional training for the person in charge of construction safety.

Liều kế cá nhân/ Personal TLD Dosimeters

Công dụng: đo liều tích luỹ hiệu dụng toàn thân Hp(10);

Usage: measure the cumulative effective dose of the whole body Hp (10);

Mỗi liều kế cung cấp bao gồm:

Each dosimeter provided includes:

1 chip đo liều TLD dạng viên tròn MTS-N: LiF(Mg,Ti).

Thẻ chip, Hộp giữ (Holder) có 2 bộ lọc bằng Nhôm độ dày 1 mm, Vỏ liều kế, quai đeo

1 chip dose measurement TLD round pellets MTS-N: LiF (Mg, Ti).

Chip card, Holder with 2 1 mm aluminum filters, dosimeter case, strap

Dịch vụ đọc liều chiếu xạ cá nhân/ Personal Dosimetry Service

Đo và trả kết quả liều kế 3 tháng/ lần, 4 lần năm trong 1 năm.

 Measuring Analyzingand evaluating the accumulated dose of Personal Dosimeters once three months within 1 year.

Phí và lệ phí cấp phép

Fees and Expenses for issuing Licenses
Căn cứ theo Thông tư 287/2016/TT-BTC

based on circular 287/2016/TT-BTC

Phí thẩm định hồ sơ cấp phép nộp cho cục ATBX&HN

 Fee for appraisal of applying documents (pay for VARANS)

Lệ phí cấp chứng chỉ người phụ trách an toàn/Expense for issuing certificate for person in charge of radiation safety.


blogger LinkedIn Twitter Facebook