antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X  >>  Tư vấn và xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ. Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X trong công nghiệp điện tử

Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

TT

Nội dung  công việc

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Tư vấn và xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ. Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X trong công nghiệp điện tử:

- Tư vấn và tiến hành làm thủ tục hành chính giấy tờ để ký 01-03 bộ hồ sơ cấp phép theo thông tư 08/2010/TT-BKHCN tới đơn vị sử dụng các nguồn bức xạ.

- Thay mặt cơ sở làm việc với Cục ATBXHN để ra giấy phép.

- Cơ sở có trách nhiệm ký ủy quyền lấy giấy phép cho đơn vị dịch vụ khi thỏa thuận được tiến hành.

Thiết bị

02

 

 

2

Kiểm xạ và lập báo cáo kiểm xạ cho các máy phát tia X để tiến hành xin cấp phép:

- Đơn vị dịch vụ sẽ cử cán bộ có giấy phép hành nghề kiểm xạ và máy đo tia X được hiệu chuẩn tới cơ sở để khảo sát rò rỉ tia X và lập báo cáo kiểm xạ theo yêu cầu của cơ sở.

- Số lượng điểm đo: không giới hạn;

 (Theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng)

Thiết bị

2

 

 

3

Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn, chứng chỉ nhân viên bức xạ cho cán bộ phụ trách An toàn:

- Đào tạo tại cơ sở.

- Kết hợp học cùng lớp với các nhân viên mục số 4 nhưng tổng số học viên không được dưới 10.

Người

01

 

 

4

Đào tạo và cấp chứng nhận An toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết bị:

- Đào tạo tại cơ sở.

- Bố trí các giảng viên có giấy phép hành nghề đào tạo An toàn bức xạ đến tận văn phòng của cơ sở sử dụng nguồn bức xạ để tiến hành công việc đào tạo.

- Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nếu cần.

- Cuối khóa giảng tổ chức thi để cấp chứng nhận đào tạo An toàn bức xạ cơ bản theo các quy định tại thông tư 34/2014/TT-BKHCN.

- Mọi cán bộ không đạt điểm trong bài kiểm tra sẽ bị loại và phải bố trí thi lại hoặc học lại.

- Tổng số học viên không được dưới 10, tổng chi phí điều số lượng với đơn giá này.

Người

14

 

 

5

Cung cấp liều kế xạ cá nhân nhiệt phát quang CaSO4:Dy đo bức xạ Gamma và Tia X.

- Hàng mới: 100%.

- Chi phí tùy thuộc số lượng yêu cầu mà cơ sở đặt ra.

- Nhãn hiệu NRI-DALAT do Viện Nghiên cứu Hạt Nhân (Đà Lạt) sản xuất.

- Chi phí phần này nhân theo số lượng thực tế theo đơn giá ở bên.

Liều kế

14

 

 

6

Đọc liều kế TLD, 4 lần /năm (3 tháng 1 lần)

-          Hỗ trợ cho mượn liều kế gối đầu miễn phí mỗi quý

-          Chi phí tùy thuộc số lượng yêu cầu mà cơ sở đặt ra.

- Chi phí phần này nhân theo số lượng thực tế theo đơn giá ở bên.

Cái/

năm

14

 

 

7

Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở

-          Cập nhật hồ sơ ứng phó sự cố bức xạ theo thông tư 25/2014/TT-BKHCN.

-          Cơ sở không phải xin lại Quyết định phê duyệt ứng phó sự cố do loại hình tiến hành công việc bức xạ không bị thay đổi.

Bộ

01

 

 

8

Tổng

 

9

Thuế GTGT 5% (1+2+5+6+7) Thuế GTGT 10% (3+4)

 

10

Tổng cộng

 

 

 

11

Phí thẩm định để xin cấp  GP sử dụng thiết bị bức xạ. Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X:

- Nộp phí căn cứ theo thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

 

Thiết bị

2

4.000.000

95%

7.600.000

12

Phí thẩm định cấp chứng chỉ NVBX cho người PT An Toàn

- Nộp phí căn cứ theo thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

Chứng chỉ

01

200.000

200.000

13

Phí thẩm định để xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ (Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X) thu theo thông tư  số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016) của Bộ Tài Chính

Mục

01

500.000

500.000

14

Tổng lệ phí (11+12+13)

 

15

Tổng giá trị hợp đồng (10+15)

 

 

blogger LinkedIn Twitter Facebook