antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X  >>  Tư vấn và xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ. Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X trong công nghiệp điện tử

Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

TT Nội dung công việc Đơn vị Số
lƣợng Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng)1 Tư vấn và xin cấp phép tiến hành công việc   bức xạ. Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X trong công nghiệp điện tử
- Tư vấn và tiến hành làm thủ tục hành chính giấy tờ để ký bộ hồ sơ cấp phép theo thông tư 08/2010/TT-BKHCN tới đơn vị sử dụng các nguồn bức xạ.
- Thay mặt cơ sở làm việc với Cục ATBXHN để ra giấy phép.
- Cơ sở có trách nhiệm ký ủy quyền lấy giấy phép cho đơn vị dịch vụ khi thỏa thuận được tiến hành.
- (1*) Theo điều 72/luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12Thiết bị2 Kiểm xạ, đo suất liều bức xạ, khảo sát và đánh giá an toàn bức xạ của thiết bị phát bức xạ
- Đơn vị dịch vụ sẽ cử cán bộ có giấy phép hành nghề kiểm xạ và máy đo tia X được hiệu chuẩn tới cơ sở để khảo sát rò rỉ tia X và lập báo cáo kiểm xạ theo yêu cầu của cơ sở.
- Số lượng điểm đo: không giới hạn;
(Theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng)
- (2*) Theo điều 19 luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
Thiết bị
3 Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn, chứng chỉ nhân viên bức xạ cho cán bộ phụ trách An toàn
- Đào tạo tại cơ sở
- Bố trí các giảng viên có giấy phép hành nghề đào tạo An toàn bức xạ để tiến hành công việc đào tạo.
- Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nếu cần.
- Mọi cán bộ không đạt điểm trong bài kiểm tra sẽ bị loại và phải bố trí thi lại hoặc học lại
- (3*) Theo điều 28 luật năng lượng ngyên tử số 18/2008/QH12Người

4 Đào tạo và cấp chứng nhận An toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết bị
- Đào tạo tại cơ sở
- Bố trí các giảng viên có giấy phép hành nghề đào tạo An toàn bức xạ để tiến hành công việc đào tạo.
- Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nếu cần.
- Cuối khóa giảng tổ chức thi để cấp chứng nhận đào tạo An toàn bức xạ cơ bản theo các quy định tại thông tư 34/2014/TT-BKHCN.
- Mọi cán bộ không đạt điểm trong bài kiểm tra sẽ bị loại và phải bố trí thi lại hoặc học lại
- (3*) Theo điều 28 luật năng lượng ngyên tử số 18/2008/QH12

Người


5 Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở
- Theo quy định tại thông tư 25/2014/TT-BKHCN.
- (4*) Theo điều 82,83 luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12

Bộ


6 Liều kế cá nhân nhiệt phát quang (TLD)
Thông số kỹ thuật:
- Vỏ (Cát-xet hay holder ) chế tạo tại Việt Nam: Nhựa.
- Kích thước: 47mm x 34 x 11 mm
- Khối lượng: 14g (kể cả chất nhiệt phát quang)
- Chất nhiệt phát quang (TLD): CaSO4: Dy do Hãng REXON(USA) sản xuất
- Dùng cho loại bức xạ : Gamma và tia X
- Dải liều 50 µSv - 10Sv
- Độ chính xác : đạt yêu cầu của Hội NTNL Quốc tế (IAEA) và Việt Nam
- Xác định được các đại lượng liều bức xạ sau: Hp(10); Hp(3); Hp(0.07)
- (5*) Theo điều 21 luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12


Cái


7 Đọc và đánh giá định kỳ liều kế bức xạ cá nhân TLD
- Mỗi liều kế 3 tháng đọc 1 lần, 1 năm đọc 4 lần.
- Kết quả được xác nhận bởi đơn vị chức năng, có đủ thẩm quyền.
- Giao liều kế mới sử dụng gối đầu trước khi thu lại liều kế cũ.
- Có người nhắc giao liều kế định kì hàng quý.
- (5*) Theo điều 21 luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12Cái
8 Tổng chưa bao gồm thuế
9 Thuế GTGT 5% 
10 Tổng cộng


11 Phí thẩm định để xin cấp GP sử dụng thiết bị bức xạ. Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X:
- Nộp phí căn cứ theo thông tư số 287/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

Thiết bị

12 Phí thẩm định để xin phê duyệt kế hoạch ƢPSC
- Nộp phí căn cứ thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016
Bộ

13 Lệ phí cấp chứng chỉ Nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn
- Nộp phí căn cứ thông tư số 287/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016
Chứng chỉ
14 Tổng (Mục 11+12+13)
15 Tổng (mục 10+14)
Bằng chứ: 
Kết quả công việc:
- 01 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Cục ATBX cấp)
- 01 Bản báo cáo kết quả kiểm xạ cho thiết bị bức xạ do Công ty tư vấn cấp
- 01 Bản kế hoạch UPSC kèm quyết định phê duyệt của Cục ATBX
- 01 Chứng nhận an toàn cho cán bộ phụ trách an toàn
- 06 Chứng nhận an toàn cho nhân viên.
- 01 Bộ các hồ sơ liên quan đến cấp phép tiến hành công việc bức xạ.
- 06 Liều kế cá nhân TLD
- Thời gian hoàn thành 4-5 tuần.


*Trích dẫn luật năng lƣợng nguyên tử
1. (1*) Theo điều 73/luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
-Theo khoản 1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải có giấy phép.
( Theo khoản 2 điều 18 công việc bức xạ bao gồm: Vận hành thiết bị chiếu xạ gồm máy gia tốc; thiết bị xạ trị; thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu và sử dụng các thiết bị bức xạ khác.)
2. (2*) Theo điều 19 luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ
-Theo khoản 11. Tổ chức, cá nhân phải lập báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ khi xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
3.(3*) Theo điều 28 luật năng lượng ngyên tử số 18/2008/QH12
Chứng chỉ nhân viên bức xạ
- Theo khoản 1. Người đảm nhiệm một trong các công việc sau đây phải có chứng chỉ nhân viên bức xạ:
a) Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;
b) Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;
c) Người phụ trách an toàn; d)Người phụ trách tẩy xạ;
đ)Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; e)Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;
g)Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân; h)Nhân viên vận hành máy gia tốc;
i)Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ; k)Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ;
l)Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.
4. (4*) Theo điều 83 luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
Kế hoạch ứng phó sự cố
-Theo khoản 5. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Cơ quan cấp giấy phép có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.
5. (5*) Theo điều 21 luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
Kiểm soát chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra
-Theo khoản 1. Kiểm soát chiếu xạ gồm có:
a) Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp là kiểm soát liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ khi tiến hành công việc bức xạ;
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook