antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ  >>  Tư vấn và lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, sử dụng nguồn phóng xạ Kr-85 (nguồn nhóm 5)

Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ

Mô tả ngắn: Tư vấn và lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, sử dụng nguồn phóng xạ Kr-85 (nguồn nhóm 5)

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

TT

Nội dung công việc

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn và lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành

 

 

công việc bức xạ, sử dụng nguồn phóng xạ Kr-85

 

 

(nguồn nhóm 5)

 

1

- Tư vấn, lập bộ hồ sơ cấp phép theo thông tư

 

 

08/2010/TT-BKHCN.

 

 

- Thay mặt cơ sở làm việc với Cục ATBXHN để ra

 

 

giấy phép.

 

 

 

 

 

Kiểm xạ, đo suất liều bức xạ, khảo sát và đánh

 

 

giá an toàn bức xạ của khu vực sử dụng nguồn

 

 

phóng xạ Kr-85 (nguồn nhóm 5)

 

 

- Đơn vị dịch vụ sẽ cử cán bộ có giấy phép hành

 

 

nghề kiểm xạ và máy đo tia X được hiệu chuẩn tới

 

2

cơ sở để khảo sát rò rỉ tia X và lập báo cáo kiểm xạ

 

 

theo yêu cầu của cơ sở.

 

 

- Số lượng điểm đo: không giới hạn;

 

 

(Theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN

 

 

quy định việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu

 

 

xạ công chúng)

 

 

Đào tạo cấp chứng nhận an toàn, chứng nhận bổ

 

 

sung cho cán bộ phụ trách An toàn

 

 

- Bố trí các giảng viên có giấy phép hành nghề đào

 

 

tạo An toàn bức xạ để tiến hành công việc đào tạo.

 

3

- Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nếu cần.

 

- Cuối khóa giảng tổ chức thi để cấp chứng nhận

 

 

 

 

đào tạo An toàn bức xạ cơ bản theo các quy định tại

 

 

thông tư 34/2014/TT-BKHCN.

 

 

- Mọi cán bộ không đạt điểm trong bài kiểm tra sẽ

 

 

bị loại và phải bố trí thi lại hoặc học lại

 

 

 

 

4

Lập hồ sơ xin chứng chỉ nhân viên bức xạ cho

 

cán bộ Phụ trách an toàn (Cục ATBXHN cấp)

 

 

 

 

 

 

TT

Nội dung công việc

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đào tạo và cấp chứng nhận An toàn bức xạ cho

 

 

nhân viên vận hành thiết bị

 

 

- Bố trí các giảng viên có giấy phép hành nghề đào

 

5

tạo An toàn bức xạ để tiến hành công việc đào tạo.

 

 

- Cuối khóa giảng tổ chức thi để cấp chứng nhận

 

 

đào tạo An toàn bức xạ cơ bản theo các quy định tại

 

 

thông tư 34/2014/TT-BKHCN.

 

 

Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố

 

6

cấp cơ sở

 

 

- Theo quy định tại thông tư 25/2014/TT-BKHCN.

 

 

 

 

 

Liều kế cá nhân nhiệt phát quang (TLD)

 

 

Thông số kỹ thuật:

 

 

- Vỏ (Cát-xet hay holder ) chế tạo tại Việt Nam:

 

 

Nhựa.

 

 

- Kích thước: 47mm x 34 x 11 mm

 

 

- Khối lượng: 14g (kể cả chất nhiệt phát quang)

 

7

-  Chất  nhiệt  phát  quang  (TLD):  CaSO4:  Dy  do

 

Hãng REXON(USA) sản xuất

 

 

 

 

- Dùng cho loại bức xạ : Gamma và tia X

 

 

- Dải liều 50 µSv - 10Sv

 

 

- Độ chính xác : đạt yêu cầu của Hội NTNL Quốc

 

 

tế (IAEA) và Việt Nam

 

 

- Xác định được các đại lượng liều bức xạ sau:

 

 

Hp(10); Hp(3); Hp(0.07)

 

 

Liều kế phông nhiệt phát quang (TLD)

 

 

- Dùng cho loại bức xạ : Gamma và tia X

 

 

- Dải liều 50 µSv - 10Sv

 

8

- Độ chính xác : đạt yêu cầu của Hội NTNL Quốc

 

tế (IAEA) và Việt Nam.

 

 

 

 

Theo  quy  định  tại  khoản  4,  Điều  15  thông  ty

 

 

19/2012/TT-BKHCN: cho việc theo dõi phông bức

 

 

xạ

 

 

Đọc và đánh giá định kỳ liều kế bức xạ cá nhân

 

 

TLD

 

 

- Mỗi liều kế 3 tháng đọc 1 lần, 1 năm đọc 4 lần.

 

9

- Kết quả được xác nhận bởi đơn vị chức năng, có

 

đủ thẩm quyền.

 

 

 

 

- Giao liều kế mới sử dụng gối đầu trước khi thu lại

 

 

liều kế cũ.

 

 

- Có người nhắc giao liều kế định kì hàng quý.

 

 

Phí thẩm định để xin cấp GP sử dụng thiết bị

 

chứa nguồn Kr-85 (nguồn nhóm 5).

 

- Nộp phí căn cứ theo thông tư số 287/2016/TT-

 

 

BTC ngày 15/11/2016

 

 

 

Phí thẩm định để xin phê duyệt kế hoạch ƯPSC

 

- Nộp phí căn cứ thông tư số 287/2016/TT-BTC

 

ngày 15/11/2016

 

 

 

Lệ phí cấp chứng chỉ Nhân viên bức xạ cho

 

người phụ trách an toàn

 

- Nộp phí căn cứ thông tư số 287/2016/TT-BTC

 

 

ngày 15/11/2016

Kết quả công việc:

 

-          01 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 01 thiết bị sử dụng nguồn (Cục ATBX cấp)

 

-          01 Bản báo cáo kết quả kiểm xạ cho thiết bị bức xạ

 

-          01 Bản kế hoạch ƯPSC kèm quyết định phê duyệt của Cục ATBX

 

-          01 Bộ chứng nhân, chứng chỉ cho người phụ trách an toàn

 

-          02 Chứng nhận an toàn cho nhân viên.

 

-          01 Bộ các hồ sơ liên quan đến cấp phép tiến hành công việc bức xạ.

 

-          02 Liều kế cá nhân TLD

 

-          01 liều kế Phông TLD

blogger LinkedIn Twitter Facebook