antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Tư vấn an toàn bức xạ  >>  Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng 01 máy phát tia X chụp NDT

Tư vấn an toàn bức xạ

Mô tả ngắn: Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng 01 máy phát tia X chụp NDT

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

STT

Nội dung dịch vụ

 

1

Hỗ trợ xin cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ

 

 

- Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức

 

 

xạ sử dụng 01 máy phát tia X chụp NDT

 

 

'- Tư vấn lập hồ sơ xin gia hạn cấp giấy phép tiến hành công

 

1.1

việc bức xạ sử dụng 01 máy phát tia chụp NDT

 

 

 Liều kế và hợp đồng liều kế hợp lệ bên thuê dịch vụ tự bổ sung

 

 

Thay mặt Đơn vị làm việc và nộp lệ phí với Cục An toàn bức

 

 

xạ và Hạt Nhân – Bộ Khoa học và công nghệ.

 

 

 

 

1.2

Kiểm xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ. Lập Báo cáo kết

 

quả kiểm xạ

 

 

 

2

Đào tạo An toàn bức xạ

 

2.1

Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và cấp chứng chỉ

 

đào tạo an toàn bức xạ

-          Tổ chức học tại Hà Tĩnh

 

 

 

 

Đào tạo bổ sung cho người phụ trách ATBX (Người phụ trách

 

2.2

ATBX phải tham gia khóa đào tạo cơ bản cho nhân viên vận

 

 

hành)

 

 

Phí và lệ phí cấp phép nộp tại Cục An toàn bức xạ và Hạt

 

3

nhân (Tạm tính theo Thông tư 287/2016/TT/BTC ngày

 

 

15/11/2016)

Mục này không có VAT, đơn vị chức năng phát phiếu thu đóng dấu tròn

 

blogger LinkedIn Twitter Facebook