antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Lập hồ sơ ứng phó sự cố cấp cơ sở và xin phê duyệt  >>  Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

 Lập hồ sơ ứng phó sự cố cấp cơ sở và xin phê duyệt

Mô tả ngắn: Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  - Hướng dẫn về các quy định của nhà nước về

ứng phó sự cố bức xạ, các kiến thức cơ bản về
ứng phó sự cố bức xạ và các nguyên tắc an toàn
bức xạ cơ bản.
- Lập bảng phân công trách nhiệm đến từng
thành viên trong kế hoạch ứng phó sự cố.
- Lập 02 kịch bản ứng phó sự cố bức xạ.
- Cho mượn 02 bộ quần áo chống phóng xạ và
01 thiết bị đo liều bức xạ, phục vụ diễn tập.
- Hướng dẫn ghi biên bản diễn tập và các báo
cáo diễn tập.
- Giám sát và hướng dẫn các thành viên diễn
tập.
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook