cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho: 

  • Nhân viên bức xạ trong xạ trị
  • Nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp
  • Nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ
  • Nhân viên bức xạ trong X- quang chuẩn đoán y tế
  • Nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp
  • Nhân viên bức xạ trong điều khiển thiết bị hạt nhân trong công nghiệp NCS, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn phóng xạ.
  • Nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ.