antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ  >>  Thủ tục cấp giấy phép tiến hành xuất nhập nguồn phóng xạ

Xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập chất phóng xạ, gọi chung là xuất nhập khẩu chất phóng xạ) 

 a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu chất phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất nhập khẩu chất phóng xạ).

+ Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

+ Phiếu khai báo các nguồn bức xạ.

+ Bản đánh giá an toàn bức xạ, gồm những nội dung sau: phân tích năng lực của cơ sở nhận hoặc sở hữu nguồn bức xạ, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ; chứng chỉ về nguồn bức xạ của nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp, tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng nguồn bức xạ (đối với nguồn phóng xạ hở hoặc nguồn phóng xạ kín có chu kỳ bán rã nhỏ hơn 6 tháng không cần chứng chỉ khi xin nhập khẩu nhưng phải gửi chứng chỉ này đến cơ quan có thẩm quyền sau khi đã nhập về); hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có), kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh của cơ sở làm dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Nộp kèm theo bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn(Trong trường hợp người phụ trách an toàn bức xạ đã được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ thì gửi bản sao chứng chỉ này).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu chất phóng xạ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất nhập khẩu chất phóng xạ).

h) Lệ phí:

Theo thông tư ở cuối.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu kèm theo).

- Phiếu khai báo các nguồn bức xạ (Mẫu kèm theo).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Thông tư 08/2010/TT-BKHCN

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP, GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ CHỨNG CHỈ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 287/2016/TT-BTC

Hiện nay một số nguồn Cf-252 thường được các hãng sản xuất thu ngược trở lại nên có thể tiến hành thủ tục xuất nguồn về nước sản xuất, mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi trên website để được tư vấn free.

blogger LinkedIn Twitter Facebook