antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X  >>  Quy trình tiến độ thực hiện dịch vụ cấp phép máy tia X

Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ATBX 2022 - Khách Hàng
         
STT Nội dung dịch vụ ĐVT Thời gian thực hiện dự kiến Người thực hiên
1 Hỗ trợ xin cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ
1.3 Kiểm xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ. Lập Báo cáo kết quả kiểm xạ Kết quả kiểm xạ
Dự kiến ngày …../…../2022 sẽ xuống đơn vị kiểm xạ thực tế, kết hợp đào tạo an toàn bức xạ tại đơn vị 
NVA+Giảng viên đào tạo
1.2 Lập kịch bản ứng phó sự cố cấp cơ sở Kịch bản Trong thời gian làm hồ sơ cấp phép  NVA
1.1 Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng 12 máy X-ray Hồ sơ Lên danh muc hồ sơ cấp phép, công ty AdTech phối hợp cùng công ty Khách Hàng để hoàn thiện hồ sơ, Cty Khách Hàng in, ký, gửi lại hồ sơ bản cứng cho Cty AdTech
Công ty AdTech rà soát lại hồ sơ, nộp hồ sơ cho Cục ATBX và HN sau khi hồ sơ được hoàn thiện và hợp lệ
Sau 30-45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (có thể rút ngắn hơn khi trao đổi), Cục ATBX và HN sẽ Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
NVA
2 Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và cấp chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ      
2.1 Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và cấp chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ Người  Dự kiến đào tạo cùng ngày cty AdTech bố trí xuống kiểm xạ tại đơn vị, sau ngày đào tạo 3-5 ngày, sẽ cấp chứng chỉ đào tạo ATBX cho người vận hành NVB
2.2 Đào tạo bổ sung cho người phụ trách ATBX (Người phụ trách ATBX phải tham gia khóa đào tạo cơ bản cho nhân viên vận hành)  Người Dự kiến đào tạo cùng ngày cty AdTech bố trí xuống kiểm xạ tại đơn vị NVB
3 Dịch vụ liều kế cá nhân
3.1 Dịch vụ cung cấp liều kế cá nhân đo liều hiệu dụng toàn thân Liều kế Sau khi ký hợp đồng 3-5 ngày, cty AdTech sẽ cung cấp liều kế cá nhân cho công ty Khách Hàng NVC
3.2 Đọc kết quả liều kế và trả kết quả định kỳ 3 tháng/ lần, 4 lần/ năm x 24 liều kế x 01 năm. (năm 2022) Lần đọc 1 năm (4 quý) (Thời gian tính từ khi bên Khách Hàng bắt đầu sử dụng liều kế cá nhân) NVC

blogger LinkedIn Twitter Facebook