antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Đo kiểm xạ  >>  Kiểm xạ (đo suất liều bức xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ cho toàn bộ nhà máy chiếu xạ chứa các thanh nguồn Co-60 hoạt độ lớn)

Đo kiểm xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:   

TT Nội dung  công việc    
1 Kiểm xạ (đo suất liều bức xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ cho toàn bộ nhà máy chiếu xạ chứa các thanh nguồn Co-60 hoạt độ lớn)
- Số lượng điểm đo: không giới hạn.
- Địa điểm đo: tại nơi tiến hành công việc.
Lập báo cáo kiểm xạ 03 bản gốc gửi cho khách hàng, báo cáo kiểm xạ có thể phục vụ gia hạn giấy phép hay thanh kiểm tra của cơ quan chức năng, trong báo cáo có đủ hồ sơ năng lực kiểm xạ của đơn vị dịch vụ.
(Căn cứ: Thông tư 19/2012/TT-BKHCN của Bộ KHCN năm 2012, Điều 14 mục 2, khoản c có quy định về việc các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hoặc máy phát tia X phải kiểm xạ và lập báo cáo kiểm xạ một năm ít nhất một lần)
   
2 Lập báo cáo tình hình công việc bức xạ hàng năm:
- Gửi cơ quan chức năng xin xác nhận.
(Căn cứ: Thông tư 19/2012/TT-BKHCN của Bộ KHCN năm 2012, Điều 20, mục 1: có quy định hàng năm cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ phải báo cáo tình hình công tác tiến hành công việc bức xạ gửi lên cơ quan chức năng vào tháng 11 hàng năm.)
   
3 Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở:
- Hướng dẫn về các quy định của nhà nước về ứng phó sự cố bức xạ, các kiến thức cơ bản về ứng phó sự cố bức xạ và các nguyên tắc an toàn bức xạ cơ bản.
- Lập bảng phân công trách nhiệm đến từng thành viên trong kế hoạch ứng phó sự cố.
- Lập 02 kịch bản ứng phó sự cố bức xạ.
- Cho mượn 02 bộ quần áo chống phóng xạ và 01 thiết bị đo liều bức xạ, phục vụ diễn tập.
- Hướng dẫn ghi biên bản diễn tập và các báo cáo diễn tập.
- Giám sát và hướng dẫn các thành viên diễn tập.
   
4 Liều kế cá nhân nhiệt phát quang (TLD):
Thông số kỹ thuật:
- Vỏ (Cát-xet hay holder ) chế tạo tại Việt Nam:  Nhựa.
- Kích thước: 47mm x 34 x 11 mm
- Khối lượng: 14g (kể cả chất nhiệt phát quang)
- Chất nhiệt phát quang (TLD): CaSO4: Dy do Hãng REXON(USA) sản xuất
- Dùng cho loại bức xạ : Gamma và tia X
- Dải liều 50 µSv - 10Sv
- Độ chính xác : đạt yêu cầu của Hội NTNL Quốc tế (IAEA) và Việt Nam
- Xác định được các đại lượng liều bức xạ sau: Hp(10); Hp(3); Hp(0.07)
   
5 Đọc và đánh giá định kỳ liều kế bức xạ cá nhân TLD:
- Mỗi liều kế 3 tháng đọc 1 lần, 1 năm đọc 4 lần.
- Kết quả được xác nhận bởi đơn vị chức năng, có đủ thẩm quyền.
- Giao liều kế mới sử dụng gối đầu trước khi thu lại liều kế cũ.
- Có người nhắc giao liều kế định kì hàng quý.
 
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook