antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Tư vấn an toàn bức xạ  >>  Hỗ trợ xin cấp phép sử dụng máy X- Quang công nghiệp (XRF)

Tư vấn an toàn bức xạ

Mô tả ngắn: Khảo sát, đo đạc suất liều bức xạ xung quanh khu vực đặt các thiết bị bức xạ và nhân viên vận hành máy

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

 
Lập báo cáo đánh giá an toàn và xin cấp
 
phép sử dụng máy XRF
 
Lập Kế hoạch ứng phó sự cố theo thông
 
tư 25, đảm bảo được phê duyên bởi Cục
 
ATBX&HN
 
Đưa ra các khuyến cáo an toàn
 
Nộp hồ sơ xin cấp phép lên Cục an toàn
 
bức xạ và Hạt nhân. Đảm bảo xin được
 
giấy phép
 
Lệ phí thẩm định cấp giấy phép
 
Theo quy định của Thông tư số
 
76/2010/TT-BTC
 
Đơn vị nộp trực tiếp cho Cục ATBX và
 
Hạt nhân hoặc công ty sẽ
 
thay mặt nộp hộ.
 
II Đào tạo về an toàn bức xạ
 
Đào tạo an toàn bức xạ cho  nhân
 
viên vận hành máy (điều kiện tối thiểu
 
để xin được giấy phép)
 
 
Đào tạo bổ sung cho người phụ trách an
 
toàn bức xạ tại cơ sở (điều kiện tối thiểu
 
để xin được giấy phép)
III
 
Liều xạ kế cá nhân tiêu chuẩn
 
Công dụng: đo liều tích luỹ hiệu dụng
 
toàn thân Hp(10); liều tương đương da
 
Hs(0.07)
 
Mỗi liều kế cung cấp bao gồm:
 
 
- 2 chip đo liều TLD dạng viên tròn
 
MTS-N, LiF:Mg,Ti ±5% sens. Dev. (1
 
s.d.) (P/N 1235-084), xuất xứ: Ba Lan
 
- Thẻ chip, hộp giữ (Holder), có 2 bộ
 
lọc bằng Nhôm độ dày 1 mm,Vỏ liều
 
kế, quai đeo, xuất xứ: Việt nam
 
IV Dịch vụ đọc liều chiếu xạ cá nhân
 
trong 1 năm (4 lần/ 1 liều kế) 
 
Mỗi liều kế 1 năm được đọc 4 lần theo
 
định kỳ 3 tháng
 
Đổi liều kế sử dụng mới mỗi lần thu
 
liều kế cũ đi đọc
 
Kết quả đọc liều được do công ty
 
(đã được Cục ATBX&HN)
 
cấp phép xác nhận.

blogger LinkedIn Twitter Facebook