antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin cấp phép sử dụng máy X-quang  >>  Hỗ trợ xin cấp giấy phép sử dụng 01 máy X-quang và 01 máy CT Scanner

Xin cấp phép sử dụng máy X-quang

Mô tả ngắn: Hỗ trợ xin cấp giấy phép sử dụng 01 máy X-quang và 01 máy CT Scanner

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  Hỗ trợ xin cấp giấy phép sử dụng 01 máy X-quang và 01

máy CT Scanner
- Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức
xạ
Kiểm định máy CT Scanner
Kiểm định máy X-quang tổng hợp
Kiểm xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ. Lập Báo cáo kết
quả kiểm xạ
Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và cấp chứng chỉ
đào tạo an toàn bức xạ
Đào tạo bổ sung cho người phụ trách ATBX (Người phụ trách
ATBX phải tham gia khóa đào tạo cơ bản cho nhân viên vận
hành)
Cung cấp liều kế cá nhân
Đọc kết quả liều kế và trả kết quả định kỳ 3 tháng/ lần, 4 lần/
năm x 01 liều kế x 01 năm. (năm 2022) 
Phí và lệ phí cấp phép nộp tại Cục An toàn bức xạ và Hạt
nhân (Tạm tính theo Thông tư 287/2016/TT/BTC ngày
15/11/2016)
Phí thẩm định thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường
Phí thẩm định thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT
Scanner) 
Lệ phí cấp chứng chỉ Người phụ trách an toàn (Cục ATBX
và HN cấp) 
Video hiện trường:
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook