antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ  >>  Hỗ trợ xin cấp giấy phép gia hạn sử dụng 06 nguồn phóng xạ (Cs-137 hoặc Co-60) đo mức thép lỏng

Xin giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

STT

Nội dung dịch vụ

1

Hỗ trợ xin cấp giấy phép gia hạn sử dụng 06 nguồn phóng xạ (Cs-137 hoặc Co-60) đo mức thép lỏng

1.1

- Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức

xạ gia hạn sử dụng 06 nguồn phóng xạ đo mức nước thép trong khuôn đúc

Hồ sơ đào tạo và các chứng nhận tham gia học an toàn bức xạ hợp lệ, liều kế và hợp đồng đọc liều kế còn hạn hợp lệ để gia hạn giấy phép bên thuê dịch vụ cung cấp để bổ sung vào hồ sơ.

Thay mặt Đơn vị làm việc và nộp lệ phí với Cục An toàn bức

xạ và Hạt Nhân – Bộ Khoa học và công nghệ.

 

 

1.2

Đo kiểm xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ. Lập Báo cáo kết quả kiểm xạ cho 06 nguồn phóng xạ trên để xin cấp phép gia hạn sử dụng.

 

 

Phí và lệ phí cấp phép giá hạn nộp tại Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (bằng 75% phí cấp mới, còn 85% với số lượng từ 6) (Tạm tính theo Thông tư 287/2016/TT/BTC ngày 15/11/2016)

Tạm tính: 6*4.000.000*75%*85% = 15.300.000đ

Mục này không có VAT, đơn vị chức năng phát phiếu thu đóng dấu tròn

blogger LinkedIn Twitter Facebook