antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Đo kiểm xạ  >>  Đo kiểm xạ định kỳ cho việc sử dụng thiết bị chứa nguồn phóng xạ Am-241, thiết bị phát tia X đo mức trong nhà máy bia

Đo kiểm xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

 

TT

Tên dịch vụ

1

Đo kiểm xạ định kỳ năm  các  thiết bị chứa nguồn phóng xạ Am-241, thiết bị phát tia X đo mức long chai trong nhà máy bia

Căn cứ

- Thông tư 19/2012/TT-BKHCN của Bộ KHCN năm 2012, Điều 14 mục 2, khoản c:

2. Việc kiểm xạ khu vực làm việc phải được thực hiện một cách thường xuyên, có hệ thống, tương xứng với mức độ, khả năng gây chiếu xạ của công việc bức xạ và bảo đảm các yêu cầu sau:

c) Tần suất kiểm xạ khu vực làm việc phải phù hợp với mức độ nguy hiểm của công việc bức xạ được thực hiện tại khu vực đó và không được ít hơn một lần trong một năm;

 - Nghị định 107/2013/NĐ-CP, Mục 2, điều 8, khoản 2, điểm b:

MỤC 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN BỨC XẠ, AN TOÀN HẠT NHÂN 

Điều 8. Vi phạm quy định về kiểm soát liều chiếu xạ đối với công chúng, đối với nhân viên bức xạ

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

b) Không kiểm xạ định kỳ nơi làm việc của nhân viên bức xạ theo quy định hoặc ít nhất một lần trong một năm;

 Đi kèm

Lập báo cáo kiểm xạ đạt yêu cầu có thể phục vụ thanh tra hoặc cấp phép.

 Căn cứ

- Thông tư 19/2012/TT-BKHCN của Bộ KHCN năm 2012, Điều 20, mục 1:

Điều 20. Báo cáo kết quả đánh giá kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và công chúng 

1. Định kỳ hằng năm vào tháng 11 hoặc khi có yêu cầu, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải gửi báo cáo thực trạng an toàn theo quy định tại Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử và báo cáo kết quả kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Các cơ sở vận hành thiết bị X-quang chẩn đoán y tế gửi báo cáo này đến Sở Khoa học và Công nghệ nơi cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

 

- Nghị định 107/2013/NĐ-CP, Mục 2, Điều 6,  khoản 1:

Điều 16. Vi phạm quy định về báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo định kỳ hằng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 


blogger LinkedIn Twitter Facebook