antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com; tuvanantoanbucxa.com.Đo kiểm xạ

 • Kiểm xạ đọc liều 2021 cho cơ sở sử dụng máy XRF

  Lượt xem: 24

  Kiểm xạ đọc liều 2021 cho cơ sở sử dụng máy XRF"

  Kiểm xạ đọc liều 2021 cho cơ sở sử dụng máy XRF"

  Chi tiết
 • Kiểm tra an toàn máy phân tích độc hại trong bo mạch điện thoại

  Lượt xem: 4297

  Kiểm tra an toàn máy phân tích độc hại trong bo mạch điện thoại "

  Kiểm tra an toàn máy phân tích độc hại trong bo mạch điện thoại "

  Chi tiết
 • Đo an toàn bức xạ máy xrf

  Lượt xem: 2322

  Đo an toàn bức xạ máy xrf"

  Đo an toàn bức xạ máy xrf"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ máy Rohs

  Lượt xem: 2211

  Đo kiểm xạ máy Rohs"

  Đo kiểm xạ máy Rohs"

  Chi tiết
 • Đo an toàn phóng xạ môi trường nhà dân tại Hưng Yên

  Lượt xem: 2000

  Đo an toàn phóng xạ môi trường nhà dân tại Hưng Yên"

  Đo an toàn phóng xạ môi trường nhà dân tại Hưng Yên"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ đánh giá an toàn hệ thống pát tia X soi bảng mạch điện thoại tự động, phân tích thành phần độc hại trong sản phẩm điện thoại, đo độ dày lớp mạ bo mạch, soi 3D

  Lượt xem: 1143

  Đo kiểm xạ đánh giá an toàn hệ thống pát tia X soi bảng mạch điện thoại tự động, phân tích thành phần độc hại trong sản phẩm điện thoại, đo độ dày lớp mạ bo mạch, soi 3D "

  Đo kiểm xạ đánh giá an toàn hệ thống pát tia X soi bảng mạch điện thoại tự động, phân tích thành phần độc hại trong sản phẩm điện thoại, đo độ dày lớp mạ bo ..."

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ định kì hàng năm - đo an toàn bức xạ cho các máy soi hành lý, hàng hoá sân bay quốc tế - soi chất cấm, vũ khí, ma tuý.... đảm bảo an toàn bay

  Lượt xem: 1228

  Đo kiểm xạ định kì hàng năm - đo an toàn bức xạ cho các máy soi hành lý, hàng hoá sân bay quốc tế - soi chất cấm, vũ khí, ma tuý.... đảm bảo an toàn bay"

  Đo kiểm xạ định kì hàng năm - đo đánh giá an toàn bức xạ trong việc vận hành các máy soi hành lý, hàng hoá sân bay quốc tế - soi chất cấm, vũ khí, ..."

  Chi tiết
 • Đo kiệm xạ máy tia X chụp NDT mối hàn bình ga

  Lượt xem: 1192

  Đo kiệm xạ máy tia X chụp NDT mối hàn bình ga"

  Đo kiệm xạ máy tia X chụp NDT mối hàn bình ga"

  Chi tiết
 • kiểm xạ hiệu chuẩn máy tia X XRF

  Lượt xem: 2364

  kiểm xạ hiệu chuẩn máy tia X XRF"

  kiểm xạ hiệu chuẩn máy tia X XRF"

  Chi tiết
 • Dịch vụ kiểm xạ - đo an toàn bức xạ

  Lượt xem: 1731

  Dịch vụ kiểm xạ - đo an toàn bức xạ"

  Dịch vụ kiểm xạ - đo an toàn bức xạ"

  Chi tiết
 • Đo đạc, đánh giá, thẩm định an toàn bức xạ môi trường khu vực đặt thiết bị X-ray

  Lượt xem: 2067

  Đo đạc, đánh giá, thẩm định an toàn bức xạ môi trường khu vực đặt thiết bị X-ray"

  Đo đạc, đánh giá, thẩm định an toàn bức xạ môi trường khu vực đặt thiết bị X-ray"

  Chi tiết
 • Dịch vụ đo kiểm xạ và tổ chức hỗ trợ diễn tập ứng phó sự cố bức xạ

  Lượt xem: 3684

  Dịch vụ đo kiểm xạ và tổ chức hỗ trợ diễn tập ứng phó sự cố bức xạ"

  Dịch vụ đo kiểm xạ và tổ chức hỗ trợ diễn tập ứng phó sự cố bức xạ"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ 2018 máy phát tia X phân tích thành phần mẫu sản phẩm sơn

  Lượt xem: 3717

  Đo kiểm xạ 2018 máy phát tia X phân tích thành phần mẫu sản phẩm sơn"

  Đo kiểm xạ 2018 máy phát tia X phân tích thành phần mẫu sản phẩm sơn"

  Chi tiết
 • Kiểm xạ xin cấp phép sử dụng 7 máy phát tia x đo kiểm tra chất lượng trong dây chuyền đóng gói xấy hạt điều

  Lượt xem: 1494

  Kiểm xạ xin cấp phép sử dụng 7 máy phát tia x đo kiểm tra chất lượng trong dây chuyền đóng gói xấy hạt điều"

  Kiểm xạ xin cấp phép sử dụng 7 máy phát tia x đo kiểm tra chất lượng trong dây chuyền đóng gói xấy hạt điều"

  Chi tiết
 • Kiểm xạ định kì năm đo an toàn bức xạ và đánh giá an toàn các máy phát tia X phân tích mẫu xi măng

  Lượt xem: 2285

  Kiểm xạ định kì năm đo an toàn bức xạ và đánh giá an toàn các máy phát tia X phân tích mẫu xi măng"

  Kiểm xạ định kì năm đo an toàn bức xạ và đánh giáan toàn các máy phát tia X phân tích mẫu xi măng ..."

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ 2018 nguồn phóng xạ trong địa vật lý Cs-137 Co-60 Ra-226 LH 0941889983

  Lượt xem: 683

  Đo kiểm xạ 2018 nguồn phóng xạ trong địa vật lý Cs-137 Co-60 Ra-226 LH 0941889983"

  Đo kiểm xạ 2018 nguồn phóng xạ trong địa vật lý Cs-137 Co-60 Ra-226 LH 0941889983"

  Chi tiết
 • Kiểm xạ định kì năm 2018 cho 5 nguồn phóng xạ sử dụng vận chuyển, lưu giữ tại các kho lưu giữ và phương tiện vận chuyển

  Lượt xem: 1403

  Kiểm xạ định kì năm 2018 cho 5 nguồn phóng xạ sử dụng vận chuyển, lưu giữ tại các kho lưu giữ và phương tiện vận chuyển"

  Kiểm xạ định kì năm 2018 cho 5 nguồn phóng xạ sử dụng vận chuyển, lưu giữ tại các kho lưu giữ và phương tiện vận chuyển"

  Chi tiết
 • Kiểm xạ và lập báo cáo kiểm xạ cho thiết bị sắc ký khí chứa nguồn Ni-63

  Lượt xem: 556

  Kiểm xạ và lập báo cáo kiểm xạ cho thiết bị sắc ký khí chứa nguồn Ni-63"

  Kiểm xạ và lập báo cáo kiểm xạ cho thiết bị sắc ký khí chứa nguồn Ni-63"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ ở nhà máy cán thép

  Lượt xem: 795

  Đo kiểm xạ ở nhà máy cán thép"

  Đo kiểm xạ ở nhà máy cán thép"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ máy phân tích thành phần đọc hại RoHS cho nhà máy sản xuất tai nghe

  Lượt xem: 644

  Đo kiểm xạ máy phân tích thành phần đọc hại RoHS cho nhà máy sản xuất tai nghe"

  Đo kiểm xạ máy phân tích thành phần đọc hại RoHS cho nhà máy sản xuất tai nghe"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ nguồn phóng xạ

  Lượt xem: 665

  Đo kiểm xạ nguồn phóng xạ"

  Đo kiểm xạ nguồn phóng xạ"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ nguồn phóng xạ Cs-137 có hoạt độ 52.5TBq trong thiết bị khử trùng máu

  Lượt xem: 721

  Đo kiểm xạ nguồn phóng xạ Cs-137 có hoạt độ 52.5TBq trong thiết bị khử trùng máu"

  Đo kiểm xạ nguồn phóng xạ Cs-137 có hoạt độ 52.5TBq trong thiết bị khử trùng máu"

  Chi tiết
 • Kiểm xạ nguồn Am 241

  Lượt xem: 810

  Kiểm xạ nguồn Am 241"

  Kiểm xạ nguồn Am 241"

  Chi tiết
 • Kiểm xạ định kì năm 2018 cho 28 nguồn bức xạ sử dụng tại Nhà máy Lọc dầu

  Lượt xem: 1127

  Kiểm xạ định kì năm 2018 cho 28 nguồn bức xạ sử dụng tại Nhà máy Lọc dầu "

  Kiểm xạ định kì năm 2018 cho 28 nguồn bức xạ sử dụng tại Nhà máy Lọc dầu "

  Chi tiết
 • Kiểm xạ (đo suất liều bức xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ cho toàn bộ nhà máy chiếu xạ chứa các thanh nguồn Co-60 hoạt độ lớn)

  Lượt xem: 1063

  Kiểm xạ (đo suất liều bức xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ cho toàn bộ nhà máy chiếu xạ chứa các thanh nguồn Co-60 hoạt độ lớn)"

  Kiểm xạ (đo suất liều bức xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ cho toàn bộ nhà máy chiếu xạ chứa các thanh nguồn Co-60 hoạt độ lớn)"

  Chi tiết
 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá an toàn bức xạ cho máy soi an ninh sử dụng tia X tại CHKQT

  Lượt xem: 788

  Tư vấn lập báo cáo đánh giá an toàn bức xạ cho máy soi an ninh sử dụng tia X tại CHKQT "

  Tư vấn lập báo cáo đánh giá an toàn bức xạ cho máy soi an ninh sử dụng tia X tại CHKQT "

  Chi tiết
 • Kiểm xạ, suất liều bức xạ, khảo sát, đo đánh giá an toàn bức xạ của máy phát tia X

  Lượt xem: 2238

  Kiểm xạ, suất liều bức xạ, khảo sát, đo đánh giá an toàn bức xạ của máy phát tia X"

  Kiểm xạ, suất liều bức xạ, khảo sát, đo đánh giá an toàn bức xạ của máy phát tia X"

  Chi tiết
 • Kiểm xạ máy phát tia X

  Lượt xem: 2116

  Kiểm xạ máy phát tia X"

  Kiểm xạ máy phát tia X"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ định kỳ cho việc sử dụng thiết bị chứa nguồn phóng xạ Am-241 đo mức trong nhà máy bia

  Lượt xem: 1989

  Đo kiểm xạ định kỳ cho việc sử dụng thiết bị chứa nguồn phóng xạ Am-241 đo mức trong nhà máy bia"

  Đo kiểm xạ định kỳcho việc sử dụng thiết bị chứa nguồn phóng xạ Am-241 đo mức trong nhà máy bia ..."

  Chi tiết
 • Dịch vụ kiểm xạ định kỳ 2018 cho các nguồn phóng xạ

  Lượt xem: 1017

  Dịch vụ kiểm xạ định kỳ 2018 cho các nguồn phóng xạ"

  Dịch vụ kiểm xạ định kỳ 2018 cho các nguồn phóng xạ"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ định kỳ cho việc sử dụng thiết bị chứa nguồn phóng xạ Am-241, thiết bị phát tia X đo mức trong nhà máy bia

  Lượt xem: 898

  Đo kiểm xạ định kỳ cho việc sử dụng thiết bị chứa nguồn phóng xạ Am-241, thiết bị phát tia X đo mức trong nhà máy bia"

  Đo kiểm xạ định kỳcho việc sử dụng thiết bị chứa nguồn phóng xạ Am-241, thiết bị phát tia X đo mức trong nhà máy bia ..."

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ định kỳ năm 2017 cho việc sử dụng máy soi hành lý tia X

  Lượt xem: 963

  Đo kiểm xạ định kỳ năm 2017 cho việc sử dụng máy soi hành lý tia X"

  Đo kiểm xạ định kỳ năm 2017 cho việc sử dụng máy soi hành lý tia X"

  Chi tiết
 • Dịch vụ đo kiểm xạ cho việc sử dụng máy phát tia X đo độ dày lớp mạ và phân tích thành phần vật liệu

  Lượt xem: 839

  Dịch vụ đo kiểm xạ cho việc sử dụng máy phát tia X đo độ dày lớp mạ và phân tích thành phần vật liệu"

  Dịch vụ đo kiểm xạ cho việc sử dụng máy phát tia X đo độ dày lớp mạ và phân tích thành phần vật liệu"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ nguồn phát neutron và gamma trong máy Troxler

  Lượt xem: 1194

  Đo kiểm xạ nguồn phát neutron và gamma trong máy Troxler"

  Đo kiểm xạ nguồn phát neutron và gamma trong máy Troxler"

  Chi tiết
 • Bảng dịch vụ An Toàn Bức Xạ cho nhà máy xi măng

  Lượt xem: 2033

  Bảng dịch vụ An Toàn Bức Xạ cho nhà máy xi măng"

  Nhà máy xi măng hiện đại sẽ sử dụng các nguồn: - phát tia X - Cs-137 - Cf-252"

  Chi tiết
 • Báo giá dịch vụ đo liều suất bức xạ và đọc liều kế xạ cá nhân

  Lượt xem: 1792

  Báo giá dịch vụ đo liều suất bức xạ và đọc liều kế xạ cá nhân"

  danh mục công việc"

  Chi tiết
 • Đo phóng xạ môi trường tại nhà dân

  Lượt xem: 2059

  Đo phóng xạ môi trường tại nhà dân"

  video đo nghi ngờ xem có phóng xạ ở nhà dân không"

  Chi tiết
 • Kiểm xạ máy soi hàng hóa rapiscan 627DV

  Lượt xem: 2163

  Kiểm xạ máy soi hàng hóa rapiscan 627DV"

  soi kiểm tra an ninh hàng hóa."

  Chi tiết
 • Đo đạc suất liều rò rỉ xung quanh phòng chụp X-quang

  Lượt xem: 1975

  Đo đạc suất liều rò rỉ xung quanh phòng chụp X-quang"

  đo kiểm xạ định kỳ theo thông tư 19/2012/TT-BKHCN"

  Chi tiết
 • Đo đạc đánh giá an toàn (kiểm xạ) máy soi phát tia X

  Lượt xem: 1756

  Đo đạc đánh giá an toàn (kiểm xạ) máy soi phát tia X"

  Kiểm tra an toàn máy soi."

  Chi tiết
 • Kiểm xạ định kì máy soi Container di động năng lượng photon cực đại 4MeV

  Lượt xem: 1193

  Kiểm xạ định kì máy soi Container di động năng lượng photon cực đại 4MeV"

  Đo đạc an toàn máy gia tốc phát tia X năng lượng cao. Soi xuyên container để thông quan."

  Chi tiết
 • Kiểm xạ định kỳ hàng các máy phát tia X và nguồn phóng xạ ở nhà máy Bia

  Lượt xem: 1743

  Kiểm xạ định kỳ hàng các máy phát tia X và nguồn phóng xạ ở nhà máy Bia"

  Cung cấp dịch vụ đo kiểm xạ và đánh giá an toàn định kì hàng năm cho các máy phát tia X và nguồn phóng xạ đang sử dụng tại nhà máy bia."

  Chi tiết
 • Dịch vụ đo kiểm xạ nguồn Kr-85 đo trọng lượng giấy trên băng tải

  Lượt xem: 2811

  Dịch vụ đo kiểm xạ nguồn Kr-85 đo trọng lượng giấy trên băng tải"

  Trên băng tải nguyên liệu giấy bao bì vụn, giấy bao bì thải để đưa vào sản xuất giấy bao bì người ta gắn thiết bị sử dụng nguồn phóng xạ để bắn tia gamma xuyên ..."

  Chi tiết
 • Kiểm xạ định kỳ theo thông tư 19/2012/Tt-BKHCN

  Lượt xem: 2093

  Kiểm xạ định kỳ theo thông tư 19/2012/Tt-BKHCN"

  kiểm xạ hàng năm theo quy định của nhà nước."

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ tiến hành gia hạn giấy phép sử dụng các nguồn phóng xạ

  Lượt xem: 1822

  Đo kiểm xạ tiến hành gia hạn giấy phép sử dụng các nguồn phóng xạ"

  Các nguồn phóng xạ Am-241 đo mức trong lon chai bia."

  Chi tiết
 • đo đạc đánh giá an toàn các projector chứa nguồn Ir-192

  Lượt xem: 2335

  đo đạc đánh giá an toàn các projector chứa nguồn Ir-192"

  dùng để chụp NDT các mối hàn công nghiệp"

  Chi tiết
 • Đo đạc đánh giá an toàn bên trong kho lưu nguồn phóng xạ

  Lượt xem: 2071

  Đo đạc đánh giá an toàn bên trong kho lưu nguồn phóng xạ"

  Khảo sát kho nguồn phóng xạ LH 0976 275 983 - Mr. Quý."

  Chi tiết
 • Nguồn phóng xạ Am 241 Be dùng trong địa vật lý - đo kiểm xạ

  Lượt xem: 1958

  Nguồn phóng xạ Am 241 Be dùng trong địa vật lý - đo kiểm xạ"

  Các máy đo suất liều neutron"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ định kỳ 2016 nguồn Kr 85 đo độ dày bao bì nhựa

  Lượt xem: 2183

  Đo kiểm xạ định kỳ 2016 nguồn Kr 85 đo độ dày bao bì nhựa"

  Đo kiểm xạ nguồn phóng xạ Kr-85 trong dây chuyền sản xuất bao bì nhựa. Các sản phẩm dùng để làm túi nhựa của các loại bánh kẹo. Các túi đựng bánh kẹo quen thuộc cũng có ..."

  Chi tiết
 • Do kiem xa dinh ky 2016 may XRF 2000L  SEA 1000 A II  X EYE 3100H

  Lượt xem: 4132

  Do kiem xa dinh ky 2016 may XRF 2000L SEA 1000 A II X EYE 3100H"

  Các thiết bị X Ray trong công nghiệp - kiểm xạ định kỳ hàng năm theo thông tư 19/2012/TT-BKHCN - Máy X-RayXRF 2000L để phân tích nhiễm bẩn môi trường, - Máy X-Ray SEA dùng để đo độ ..."

  Chi tiết
 • Đo kiểm tra an toàn bức xạ  kết quả kiểm xạ 2016 nhà máy gia công bo mạch điện tử của Mỹ

  Lượt xem: 1763

  Đo kiểm tra an toàn bức xạ kết quả kiểm xạ 2016 nhà máy gia công bo mạch điện tử của Mỹ"

  nhà máy gia công bo mạch cho các hãng lớn."

  Chi tiết
 • Đo kiểm tra an toàn bức xạ  kết quả kiểm xạ 2016 nhà máy sx bao bì xi măng

  Lượt xem: 1860

  Đo kiểm tra an toàn bức xạ kết quả kiểm xạ 2016 nhà máy sx bao bì xi măng"

  sử dụng nguồn phóng xạ Kr-85 phát tia Beta đo độ dày của giấy"

  Chi tiết
 • Đo kiểm tra an toàn máy soi an ninh Rapiscan 620XR cho Hải quan

  Lượt xem: 1561

  Đo kiểm tra an toàn máy soi an ninh Rapiscan 620XR cho Hải quan "

  Đo kiểm xạ + bán máy soi an ninh rapiscan 620XR. LH 0976 275 983."

  Chi tiết
 • Công việc liên quan đến máy phát tia X đang sử dụng

  Lượt xem: 1940

  Công việc liên quan đến máy phát tia X đang sử dụng"

  tư vấn"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ máy phát tia X trong công nghiệp bia

  Lượt xem: 1881

  Đo kiểm xạ máy phát tia X trong công nghiệp bia"

  - Sử dụng máy phát tia X đo mức chai bia trong nhà máy của hãng bia nổi tiếng thế giới Budweiser. - kiểm xạ định kỳ 2016."

  Chi tiết
 • Các câu hỏi để tư vấn dịch vụ an toàn bức xạ khi gọi đến chúng tôi

  Lượt xem: 2069

  Các câu hỏi để tư vấn dịch vụ an toàn bức xạ khi gọi đến chúng tôi"

  Hướng dẫn Quý vị khi hỏi về dịch vụ"

  Chi tiết
 • Đo an toàn nguồn Neutron, kiểm xạ định kì 2015

  Lượt xem: 1774

  Đo an toàn nguồn Neutron, kiểm xạ định kì 2015"

  - Đo kiểm xạ nguồn neutron Am-241:Be trong máy đo độ chặt độ ẩm nền đường công trình (troxler) - Đo kiểm xạ nguồn gamma Cs-137 trong thiết bị này."

  Chi tiết
 • Đo kiểm tra an toàn để bảo dưỡng nguồn phóng xạ Am 241

  Lượt xem: 1728

  Đo kiểm tra an toàn để bảo dưỡng nguồn phóng xạ Am 241"

  - đo kiểm xạ định kỳ 2015 nguồn Am-241 sử dụng đo mức trong lon bia"

  Chi tiết
 • Đo an toàn bức xạ, kiểm xạ định kỳ 2015 cho 2 nguồn Cs 137 đo mức nguyên liệu dăm gỗ

  Lượt xem: 1695

  Đo an toàn bức xạ, kiểm xạ định kỳ 2015 cho 2 nguồn Cs 137 đo mức nguyên liệu dăm gỗ"

  Đo an toàn bức xạ, kiểm xạ định kỳ 2015 cho 2 nguồn Cs 137 đo mức nguyên liệu dăm gỗ"

  Chi tiết
 • Đo an toàn bức xạ kiểm xạ khu vực dùng nguồn phóng xạ Sr-90 (Strontium-90)

  Lượt xem: 1943

  Đo an toàn bức xạ kiểm xạ khu vực dùng nguồn phóng xạ Sr-90 (Strontium-90) "

  - Nguồn Sr-90 phát tia beta với các đỉnh năng lượng beta max khá cao 2274keV (99,98%), và 513keV 0,02%. Ngoài ra phát gamma 1761keV. - Đùng để đo độ dày tấm bột giấy dày gấp nhiều ..."

  Chi tiết
 • Đo an toàn bức xạ nguồn phóng xạ Am 241 kiểm xạ định kỳ 2015 cho nhà máy sản xuất giấy ảnh

  Lượt xem: 1774

  Đo an toàn bức xạ nguồn phóng xạ Am 241 kiểm xạ định kỳ 2015 cho nhà máy sản xuất giấy ảnh"

  Đo an toàn bức xạ nguồn phóng xạ Am 241 kiểm xạ định kỳ 2015 cho nhà máy sản xuất giấy ảnh"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ định kỳ năm 2015 cho các máy phát tia X

  Lượt xem: 1800

  Đo kiểm xạ định kỳ năm 2015 cho các máy phát tia X"

  Đo kiểm xạ định kỳ năm 2015 xung quanh các vị trí đặt thiết bị phát bức xạ: - Gồm 1 thiết bị EDX-720 và 1 thiết bị XVA-160 "

  Chi tiết
 • BIỂU BÁO GIÁ NGUYÊN TẮC DỊCH VỤ AN TOÀN BỨC XẠ

  Lượt xem: 1798

  BIỂU BÁO GIÁ NGUYÊN TẮC DỊCH VỤ AN TOÀN BỨC XẠ "

  BIỂU BÁO GIÁ NGUYÊN TẮC DỊCH VỤ AN TOÀN BỨC XẠ - Chúng tôi xin giới thiệu khung báo giá dịch vụ cấp phép các thiết bị phát tia X cho nhà máy công nghiệp điện ..."

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ định kỳ 4 thiết bị Troxler chứa 4 nguồn phóng xạ Cs-137 và 4 nguồn Neutron Am-241 Be

  Lượt xem: 1769

  Đo kiểm xạ định kỳ 4 thiết bị Troxler chứa 4 nguồn phóng xạ Cs-137 và 4 nguồn Neutron Am-241 Be"

  Đo kiểm xạ định kỳ 4 thiết bị Troxler chứa 4 nguồn phóng xạ Cs-137 và 4 nguồn Neutron Am-241 Be"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ định kỳ năm 2015 xung các các vị trí đặt thiết bị phát bức xạ

  Lượt xem: 1665

  Đo kiểm xạ định kỳ năm 2015 xung các các vị trí đặt thiết bị phát bức xạ"

  đo kiểm xạ máy phân tích thành phần mẫu vật liệu, thành phần vật liệu trong sản phẩm...."

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ định kỳ 2015 nguồn Cs-137, Pu-238 tại khu khai thác quặng

  Lượt xem: 1656

  Đo kiểm xạ định kỳ 2015 nguồn Cs-137, Pu-238 tại khu khai thác quặng"

  Đo kiểm xạ định kỳ 2015 nguồn Cs-137, Pu-238 tại khu khai thác quặng"

  Chi tiết
 • Giới thiệu công ty

  Lượt xem: 2106

  Giới thiệu công ty"

  Công ty chúng tôi thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử mà cụ thể là các dịch vụ An toàn bức xạ và hạt nhân."

  Chi tiết
 • Kiểm xạ định kỳ hướng dẫn an toàn máy soi bo mạch

  Lượt xem: 2101

  Kiểm xạ định kỳ hướng dẫn an toàn máy soi bo mạch"

  Kiểm xạ định kỳhướng dẫn an toàn máy soi bo mạch ..."

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ ở nhà máy sơ sợi dầu khí

  Lượt xem: 1788

  Đo kiểm xạ ở nhà máy sơ sợi dầu khí"

  đo suất liều tia phóng xạ."

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ máy phát tia X soi an ninh ở nhà máy sản xuất điện tử

  Lượt xem: 1434

  Đo kiểm xạ máy phát tia X soi an ninh ở nhà máy sản xuất điện tử"

  máy kiểm tra hành lý ra vào công nhà máy "

  Chi tiết
 • Đo kiểm tra an toàn, xin giấy phép sử dụng, gia hạn, kiểm xạ định kỳ máy ARL 9900

  Lượt xem: 1484

  Đo kiểm tra an toàn, xin giấy phép sử dụng, gia hạn, kiểm xạ định kỳ máy ARL 9900"

  Máy phân tích huỳnh quang tia X dùng để phân tích các mẫu xi măng, mẫu vật liệu ngành xi măng. Máy của hãng Thermo ARL."

  Chi tiết
 • Đo bức xạ tia X máy soi bo mạch, xin giấy phép sử dụng, kiểm xạ định kì hàng năm

  Lượt xem: 1396

  Đo bức xạ tia X máy soi bo mạch, xin giấy phép sử dụng, kiểm xạ định kì hàng năm"

  đo đạc đánh giá an toàn bức xạ, lập hồ sơ xin giấy phép sử dụng máy soi bo mạch ở nhà máy sản xuất vi mạch của Mỹ đặt tại VN."

  Chi tiết
 • Đo đạc kiểm xạ định kỳ năm 2015 cho nhà soi container sử dụng máy gia tốc tia X

  Lượt xem: 1247

  Đo đạc kiểm xạ định kỳ năm 2015 cho nhà soi container sử dụng máy gia tốc tia X"

  Đo đạc kiểm xạ định kỳ năm 2015 cho nhà soi container sử dụng máy gia tốc tia X"

  Chi tiết
 • Nói thêm về bản chất nguồn dùng trong nhà máy giấy và cf-252 trong nhà máy xi măng

  Lượt xem: 1857

  Nói thêm về bản chất nguồn dùng trong nhà máy giấy và cf-252 trong nhà máy xi măng"

  bản chất nguyên tử và bức xạ hạt nhân"

  Chi tiết
 • Thắc mắc kết quả đọc liều

  Lượt xem: 1775

  Thắc mắc kết quả đọc liều"

  Thắc mắc kết quả đọc liều"

  Chi tiết
 • Thắc mắc kết quả đọc liều

  Lượt xem: 1839

  Thắc mắc kết quả đọc liều"

  Thắc mắc kết quả đọc liều"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ ở nhà máy xi măng đo Neutron, Gamma, xray

  Lượt xem: 1770

  Đo kiểm xạ ở nhà máy xi măng đo Neutron, Gamma, xray"

  Đo kiểm xạ ở nhà máy xi măng đo Neutron, Gamma, xray"

  Chi tiết
 • Dịch vụ an toàn bức xạ và hạt nhân

  Lượt xem: 1918

  Dịch vụ an toàn bức xạ và hạt nhân"

  Dịch vụ an toàn bức xạ và hạt nhân"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ ở nhà máy giấy, lập kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ

  Lượt xem: 1689

  Đo kiểm xạ ở nhà máy giấy, lập kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ"

  Đo kiểm xạ ở nhà máy giấy, lập kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ máy phân tích thành phần vật liệu

  Lượt xem: 1652

  Đo kiểm xạ máy phân tích thành phần vật liệu"

  Đo kiểm xạ máy phân tích thành phần vật liệu"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ ở nhà máy sơ xợi

  Lượt xem: 1847

  Đo kiểm xạ ở nhà máy sơ xợi"

  Đo kiểm xạ ở nhà máy sơ xợi"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ máy soi container cho Hải Quan

  Lượt xem: 1320

  Đo kiểm xạ máy soi container cho Hải Quan"

  Đo kiểm xạ máy soi container cho Hải Quan"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ ở nhà máy bia

  Lượt xem: 1740

  Đo kiểm xạ ở nhà máy bia"

  Đo kiểm xạ ở nhà máy bia"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ và lập kế hoạch ứng phó sự cố ở nhà máy sx gỗ ván sợi MDF

  Lượt xem: 1624

  Đo kiểm xạ và lập kế hoạch ứng phó sự cố ở nhà máy sx gỗ ván sợi MDF"

  Đo kiểm xạ và lập kế hoạch ứng phó sự cố ở nhà máy sx gỗ ván sợi MDF"

  Chi tiết
 • Dịch vụ huấn luyện an toàn bức xạ định kỳ, kiểm xạ định kỳ, xin phê duyệt ứng phó sự cố

  Lượt xem: 1513

  Dịch vụ huấn luyện an toàn bức xạ định kỳ, kiểm xạ định kỳ, xin phê duyệt ứng phó sự cố"

  Dịch vụ huấn luyện an toàn bức xạ định kỳ, kiểm xạ định kỳ, xin phê duyệt ứng phó sự cố"

  Chi tiết
 • Đo kiểm xa kho lưu giữ nguồn phóng xạ chụp ảnh bức xạ công nghiệp

  Lượt xem: 1718

  Đo kiểm xa kho lưu giữ nguồn phóng xạ chụp ảnh bức xạ công nghiệp"

  Đo kiểm xa kho lưu giữ nguồn phóng xạ chụp ảnh bức xạ công nghiệp"

  Chi tiết
 • QUOTATION (Radiation safety service)

  Lượt xem: 1788

  QUOTATION (Radiation safety service)"

  QUOTATION (Radiation safety service) "

  Chi tiết
 • BÁO GIÁ (Dịch vụ an toàn bức xạ)

  Lượt xem: 3463

  BÁO GIÁ (Dịch vụ an toàn bức xạ)"

  BÁO GIÁ (Dịch vụ an toàn bức xạ) "

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ máy phát tia X trong nhà máy xi măng

  Lượt xem: 1824

  Đo kiểm xạ máy phát tia X trong nhà máy xi măng"

  Đo kiểm xạ máy tia X, nguồn phóng xạ Cf-252 trong thiết bị phân tích thành phần trực tuyến "

  Chi tiết
 • Đo kiểm xạ các nguồn Cs-137, Sr-90 sử dụng trong dây chuyền sx giấyyy

  Lượt xem: 1956

  Đo kiểm xạ các nguồn Cs-137, Sr-90 sử dụng trong dây chuyền sx giấyyy"

  Sử dụng trong tháp nghiền răm gỗ"

  Chi tiết
 • Dịch Vụ An Toàn bức xạ và hạt nhân

  Lượt xem: 2349

  Dịch Vụ An Toàn bức xạ và hạt nhân"

  Giới thiệu các dịch vụ phóng xạ, bức xạ: - Cung cấp liều kế cá nhân và đọc liều kế. -Đo đánh giá an toàn. -Dịch vụ khai báo nguồn phóng xạ. -Lập hồ sơ xin giấy phép. -Tư vấn và ..."

  Chi tiết
blogger LinkedIn Twitter Facebook