antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Dịch vụ khác  >>  Dịch vụ xin cấp phép nguồn bức xạ

Dịch vụ khác

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết: 1. Kiểm xạ, đo suất liều bức xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ của nguồn phóng

xạ và lập báo cáo kết quả kiểm xạ đánh giá giới hạn liều cho nhân viên bức xạ và
công chúng.  
2. Lập báo cáo đánh giá an toàn bức xạ tại nơi đặt thiết bị (trường hợp lưu giữ tại
cơ sở khi chưa sử dụng) và báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong vận chuyển
nguồn (trường hợp sử dụng nguồn di động ra hiện trường)
3. Lập kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở
4. Đào tạo và cấp giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết
bị/nguồn phóng xạ và người phụ trách an toàn .
5. Đào tạo và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học an toàn bức xạ bổ sung
cho người phụ trách an toàn
6. Cung cấp liều kế xạ cá nhân nhiệt phát quang đo bức xạ tích lũy Gamma và Tia
7. Dịch vụ đọc, đánh giá kết quả liều kế xạ cá nhân
8. Lập hồ sơ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
9. Xây dựng nội quy an toàn bức xạ

blogger LinkedIn Twitter Facebook