antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X  >>  Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ thủ tục xin cấp phép sử dụng máy soi rác phát tia X cho nhà máy sản xuất điện tử

Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X

Mô tả ngắn: Báo giá Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ thủ tục xin cấp phép sử dụng máy soi rác phát tia X cho nhà máy sản xuất điện tử

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  Các công việc cần tiến hành:

TT Nội dung công việc Đơn vị Số
lượng
 
Đơn giá
(đồng)
 
Thành tiền
(đồng)
 
1
Tư vấn và xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ
(Sử dụng thiết bị phát bức xạ tia X)
 
 
2
Kiểm xạ, suất liều bức xạ, khảo sát, đo đánh giá an
toàn bức xạ của thiết bị phát thiết bị phát bức xạ;
- Số lượng điểm đo: không giới hạn;
(Theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN
quy định việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu
xạ công chúng)
 
Thiết bị 03 xxx.000 xxx.000
 
3 Lập kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở Bộ 01 xxx.000 xxx.000
4
Đào tạo và cấp chứng nhận An toàn bức xạ cho
nhân viên vận hành thiết bị
(Đào tạo tại Hà Nội)
 
Người 06 xxx000 xxx.000
 
5
Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn, chứng chỉ nhân viên
bức xạ cho cán bộ phụ trách An toàn (Đào tạo tại
Hà Nội)
 
Người 01 xxx.000 xxx.000
 
6
Cung cấp liều kế xạ cá nhân nhiệt phát quang
CaSO4:Dy đo bức xạ Gamma và Tia X.
- Liều kế tích lũy đo Hp(10), Hp(0,07)
- Hàng mới: 100%
 
Liều kế 07 xxx000 xxxx0.000
7 Đọc liều kế TLD, 4 lần /năm (3 tháng 1 lần) Cái/năm 07 xxx.000 xxx.000
8 Lập hồ sơ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Bộ 01 Hỗ trợ không
tính phí
 
Hỗ trợ không
tính phí
 
9
Xây dựng nội quy an toàn và quy trình đảm bảo an
toàn, an ninh áp dụng tại cơ sở sử dụng nguồn
phóng xạ
 
Bộ 01 Hỗ trợ không
tính phí
 
Hỗ trợ không
tính phí
10 Tổng xxxx.000
11 Thuế GTGT 5% (1+2+3+4+6+7)+thuế GTGT 10% (4+5) xxx.000
 
12 Tổng cộng xxx.000
13
Phí thẩm định để xin cấp GP sử dụng Thiết bị phát
tia X dùng trong kiểm tra rác ( nộp phí căn cứ thông
tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016)
 
Thiết bị 03
 
4.000.000
x95% 11.400.000
 
14
Phí thẩm định để xin phê duyệt kế hoạch ƯPSC (
nộp phí căn cứ thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày
15/11/2016)
 
Bộ 01 500.000 500.000
15 Tổng (13+14) xxx.000
Tổng (12+15) xxx.000

Giá trên là trọn gói, Cơ sở không phải trả thêm bất cứ một khoản nào khác để có đầy đủ mọi giấy phép
sử dụng nguồn bức xạ.
- Phí và lệ phí cấp phép, thẩm định của nhà nước được thu theo Thông tư 287/2016/TT-BTC, Cơ quan
thẩm quyền sẽ viết Biên lai trực tiếp cho Cơ sở bức xạ, chúng tôi sẽ không xuất hóa đơn cho các mục
này. Tuy nhiên chúng tôi sẽ thay mặt Cơ sở để nộp tiền mặt cho cơ quan nhà nước và bàn giao lại Biên
lại hợp lệ để nhận lại thanh toán.

blogger LinkedIn Twitter Facebook