antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X  >>  Dịch vụ hỗ trợ cấp phép sử dụng 1 máy Phát tia X/ Packaged service of applying for liscence to use of 1 industrial X-ray machine

Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

STT                       Nội dung dịch vụ

 

1    Dịch vụ hỗ trợ cấp phép sử dụng 1

 

máy Phát tia X/ Packaged service of

 

applying for liscence to use of 1

 

industrial X-ray machine

 

1.1  Tư  vấn,  lập  hồ  sơ  cấp  phép/

 

Consultancy and preparing applying documents for liscence

 

1.2  Kiểm xạ, đánh giá an toàn bức xạ tại

 

cơ sở/ Field Investigation and evaluation of radiation safety on using the X-ray radiation Machine

1.3  Báo cáo đánh giá an toàn cho cơ sở sử

 

dụng máy phát tia X/ Preparing

 

reports on radiation safety evaluation for the organization using X-ray radiation machine

 

1.4  Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo Thông tư 25/TT-

 

BKHCN/ Building Incident response scenarios for using 1 X-ray radiation Machine, approved by Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety (VARANS).

1.5  Lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ người phụ

 

 

trách an toàn/ Prepare document for issuing certificate for the person in charge of radiation safety.

2. 
2         Đào tạo an toàn bức xạ/ Radiation Safety Training

2.1 Đào tạo an toàn bức xạ cho 6 nhân viên vận hành thiết bị theo nội dung 9, Phụ lục I, Thông tư 34/2014/TT/BKHCN, cấp chứng chỉ/

 

Training of general radiation safety for 6 persons and issuing the certificates by 9th content, Appendix I, Circular 34/2014/TT/BKHCN

 

2.2 Đào tạo bổ sung cho người phụ trách ATBX Theo nội dung 14, Phụ lục I, Thông tư 34/2014/TT/BKHCN/

 

Additional Training for person in charge of radiation safety and issuing the certificates by 14th content, Appendix I, Circular 34/2014/TT/BKHCN

 

3          Liều kế cá nhân/ Personal TLD Dosimeters

Công dụng/ Usage:

 

Đo được 2 chỉ tiêu: Liều hiệu dụng toàn thân Hp(10) và Liều tương đương da Hp(0.07)/ Readable Hp(10) and Hp(0.07) indexes

 

Mỗi liều kế cung cấp bao gồm/ Each Dosimeter including :

 

-  2 chip đo liều dạng viên tròn MTS-N: LiF(Mg, Ti), xuất xứ: Ba Lan/ 2 Round pellets MTS-N: LiF (Mg, Ti) +5% sens. dev. (1 s.d.). Country of

 

Origin: Poland

 

-   Thẻ đọc liều, Bộ giữ thẻ với 2 bộ lọc bằng Nhôm, vỏ liều kế, quai đeo/

 

Slide, Holder with two Al-filters and Dosimeter cover with strap. Country

of Origin: Vietnam

4          Dịch vụ đọc liều chiếu xạ cá nhân/ Personal Dosimetry Servic

 

Đo và trả kết quả liều kế 3 tháng/ lần, 4 lần/ năm trong 1 năm/ Measuring, Analyzing and evaluating the accumulated dose of Personal

 

Dosimeters once three months within 1 year .5. Phí   và lệ phí cấp phép/ Fees and

 

Expenses for issuing Licences

 

Căn cứ theo Thông tư 287/2016/TT-BTC/ based on circular 287/2016/TT-BTC

5.1

Phí thẩm định hồ sơ cấp phép nộp cho

 

cục ATBX&HN/ Fee for appraisal of

 

applying  documents  (pay  for

 

VARANS)

5.2

Lệ phí cấp chứng chỉ người phụ trách

 

an toàn/ Expense for issuing

 

certificate for the person in charge of

 

radiation safety.

5.3

Lệ phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự

 

cố/ Expense for inspection of

 

Incident response scenarios.

blogger LinkedIn Twitter Facebook