antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X  >>  Dịch vụ hỗ trợ cấp phép sử dụng 01 máy soi XIS - 5335

Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X

Mô tả ngắn: Dịch vụ hỗ trợ cấp phép sử dụng 01 máy soi XIS - 5335

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  Tư vấn, lập hồ sơ cấp phép

Kiểm xạ, đánh giá an toàn bức xạ tại cơ
sở
Báo cáo đánh giá an toàn cho cơ sở sử
dụng máy phát tia X
Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức
xạ cấp cơ sở theo Thông tư 25/TTBKHCN
Lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ người phụ
trách an toàn
Đào tạo an toàn bức xạ
Đào tạo an toàn bức xạ cho 6 nhân viên
vận hành thiết bị theo nội dung 9, Phụ
lục I, Thông tư 34/2014/TT/BKHCN,
cấp chứng chỉ
Đào tạo bổ sung cho người phụ trách
ATBX Theo nội dung 14, Phụ lục I,
Thông tư 34/2014/TT/BKHCN
Liều kế cá nhân
Công dụng/ Usage:
Đo được 2 chỉ tiêu: Liều hiệu dụng toàn
thân Hp(10) và Liều tương đương da
Hp(0.07)
Mỗi liều kế cung cấp bao gồm
- 2 chip đo liều dạng viên tròn MTS-N:
LiF(Mg, Ti), xuất xứ: Ba Lan
- Thẻ đọc liều, Bộ giữ thẻ với 2 bộ lọc
bằng Nhôm, vỏ liều kế, quai đeo.
Dịch vụ đọc liều chiếu xạ cá nhân
Đo và trả kết quả liều kế 3 tháng/ lần, 4
lần/ năm trong 1 năm
Phí và lệ phí cấp phép
Căn cứ theo Thông tư 287/2016/TTBTC
Phí thẩm định hồ sơ cấp phép nộp cho
cục ATBX&HN
Lệ phí cấp chứng chỉ người phụ trách
an toàn

blogger LinkedIn Twitter Facebook