antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X  >>  Dịch vụ cấp phép các máy tia X mới cho cơ sở sử dụng nguồn bức xạ trong công nghiệp điện tử

Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

TT

Nội dung  công việc

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Tư vấn và xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X)

-          Tư vấn và tiến hành làm thủ tục hành chính giấy tờ để ký 01-03 bộ hồ sơ cấp phép theo thông tư 08/2010/TT-BKHCN tới đơn vị sử dụng các nguồn bức xạ.

-          Thay mặt cơ sở làm việc với Cục ATBXHN để ra giấy phép.

-          Cơ sở có trách nhiệm ký ủy quyền lấy giấy phép cho đơn vị dịch vụ khi thỏa thuận được tiến hành.

Thiết bị

 

 

 

2

Đào tạo và cấp chứng nhận An toàn bức xạ cho nhân viên vận hành thiết bị

(Đào tạo tại cơ sở)

- Bố trí các giảng viên có giấy phép hành nghề đào tạo An toàn bức xạ đến tận văn phòng của cơ sở sử dụng nguồn bức xạ để tiến hành công việc đào tạo.

- Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nếu cần.

- Cuối khóa giảng tổ chức thi để cấp chứng nhận đào tạo An toàn bức xạ cơ bản theo các quy định tại thông tư 34/2014/TT-BKHCN.

- Mọi cán bộ không đạt điểm trong bài kiểm tra sẽ bị loại và phải bố trí thi lại hoặc học lại.

Người

 

 

 

3

Kiểm xạ, suất liều bức xạ, khảo sát, đo đánh giá an toàn bức xạ của thiết bị phát bức xạ;

- Đơn vị dịch vụ sẽ cử cán bộ có giấy phép hành nghề kiểm xạ và máy đo tia X được hiệu chuẩn tới cơ sở để khảo sát rò rỉ tia X và lập báo cáo kiểm xạ theo yêu cầu của cơ sở.

- Số lượng điểm đo: không giới hạn;

 (Theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng)

Thiết bị

 

 

 

4

Lập kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở

-          Cập nhật hồ sơ ứng phó sự cố bức xạ theo thông tư 25/2014/TT-BKHCN.

-          Cơ sở không phải xin lại Quyết định phê duyệt ứng phó sự cố do loại hình tiến hành công việc bức xạ không bị thay đổi.

Bộ

 

 

6

Cung cấp liều kế xạ cá nhân nhiệt phát quang CaSO4:Dy đo bức xạ Gamma và Tia X.

- Liều kế tích lũy đo Hp(10), Hp(0,07)

- Hàng mới: 100%.

- Chi phí tùy thuộc số lượng yêu cầu mà cơ sở đặt ra.

Liều kế

 

 

 

7

Đọc liều kế TLD, 4 lần /năm (3 tháng 1 lần)

-          Hỗ trợ cho mượn liều kế gối đầu miễn phí mỗi quý

-          Chi phí tùy thuộc số lượng yêu cầu mà cơ sở đặt ra.

Cái/năm

 

 

 

8

Tổng (1-7)

 

9

Thuế GTGT 5% (1-7)

 

10

Tổng cộng

 

 

 

 

 

11

Phí thẩm định để xin cấp  GP sử dụng thiết bị bức xạ (Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X)số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016)

Thiết bị

 

 

 

blogger LinkedIn Twitter Facebook