antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Đào tạo an toàn bức xạ  >>  Đào tạo an toàn bức xạ và cung cấp liều kế

Đào tạo an toàn bức xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  Đào tạo an toàn bức xạ

Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên
bức xạ và cấp chứng chỉ đào tạo.
Theo nội dung 9, Phụ lục I, Thông tư
34/2014/TT/BKHCN
Đào tạo bổ sung cho người phụ trách
ATBX (Người PTAT phải được đào tạo
chương trình ATBX cơ bản cho NVBX)
Theo nội dung 14, Phụ lục I, Thông tư
34/2014/TT/BKHCN
Liều kế cá nhân 2 chip
Công dụng: Đo được 2 chỉ tiêu: Liều
hiệu dụng toàn thân Hp(10) và Liều
tương đương da Hp(0.07)
Theo công nghệ hãng: Radpro
International GmbH, Đức
Mỗi liều kế cung cấp bao gồm
- 2 chip đo liều dạng viên tròn MTS-N:
LiF(Mg, Ti), xuất xứ: Ba Lan
- Thẻ đọc liều, Bộ giữ thẻ với 2 bộ lọc
bằng Nhôm, vỏ liều kế, quai đeo, xuất
xứ: Việt Nam
Dịch vụ đọc liều chiếu xạ cá nhân  
Mỗi liều kế 1 năm được đọc 4 lần theo
định kỳ 3 tháng/ lần.
- Trả kết quả đọc liều kế trong vòng
01 tuần sau khi nhận được liều kế để
đọc.

blogger LinkedIn Twitter Facebook