antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Đào tạo an toàn bức xạ  >>  Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên và phụ trách an toàn công ty sản xuất điện tử

Đào tạo an toàn bức xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  Đào tạo An toàn bức xạ

Đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ theo ND 9, Phụ
lục I, Thông tư 34/2014/TT-BKHCN và cấp chứng chỉ đào tạo
an toàn bức xạ
Đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách ATBX
theo ND 14, Phụ lục I, Thông tư 34/2014/TT-BKHCN (Người
phụ trách ATBX phải tham gia khóa đào tạo cơ bản cho nhân
viên vận hành)

blogger LinkedIn Twitter Facebook