1. Kiểm tra , khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ tại cơ sở , các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn cho nhân viên vận hành thiết bị bức xạ
 2. Lập kế hoạch ứng phó sự cố cơ sở bức xạ theo thông tư 25/2014/TT-BKHCN
 3. Cấp phép tiến hành công việc bức xạ theo quy định của Cục an toàn Bức xạ và Hạt nhân
 4. Đào tạo kiến thức phụ trách an toàn bức xạ.
 5. Hỗ trợ cấp phép sử dụng máy phát tia X
 6. Hỗ trợ cấp  phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ
 7. Hỗ trợ cấp phép sử dụng nguồn phóng xạ
 8. Hỗ trợ cấp phép sử dụng máy X-quang
 9. Hỗ trợ cấp phép lưu giữ nguồn phóng xạ
 10. Hỗ trợ cấp phép nhập khẩu nguồn phóng xạ và áp tải
 11. Hỗ trợ xuất khẩu nguồn phóng xạ
 12. Hỗ trợ lưu giữ nguồn phóng xạ tập trung về kho của nhà nước