antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Đào tạo an toàn bức xạ  >>  Chương trình đào tạo an toàn bức xạ và cấp chứng nhận

Đào tạo an toàn bức xạ

Mô tả ngắn: nội dung chương trình

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

Nội dung chương trình đào tạo
CHƯƠNNG TRÌNH ÐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO
NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN HẠT
NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP (NCS), THIẾT BỊ SOI CHIẾU VÀ THIẾT BỊ
PHÂN TÍCH SỬ DỤNG NGUỒN BỨC XẠ
Nội dung chương trình đào tạo Thời lượng
đào tạo
A. Nội dung về kỹ thuật
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa
1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;
1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;
1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;
1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.
60 phút
2. Tương tác của bức xạ với vật chất
2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;
2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;
2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;
2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.
60 phút
3. Ghi đo bức xạ
3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ:
Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu
dụng;
3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và
nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;
3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia
gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá
nhân.
120 phút
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ
4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;
4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;
4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.
60 phút
5. Nguyên lý làm việc của thiết bị điều khiển hạt nhân trong
công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng
nguồn bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan
60 phút
19
Nội dung chương trình đào tạo Thời lượng
đào tạo
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;
6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.
60 phút
7. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ đối với việc sử dụng
thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi
chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
60 phút
8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển
nguồn phóng xạ
60 phút
B. Nội dung về pháp luật
9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức
xạ
9.1 Luật Năng lượng nguyên tử;
9.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên
tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
năng lượng nguyên tử;
9.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.
120 phút
10. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
10.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu
xạ công chúng;
10.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.
60 phút
11. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 60 phút
12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 60 phút

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ BỔ SUNG
CHO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN
Nội dung chương trình đào tạo Thời lượng
đào tạo
A. Nội dung về kỹ thuật
1. Tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở
1.1 Hướng dẫn xây dựng chính sách quản lý an toàn bức xạ,
trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong công tác
bảo đảm an toàn bức xạ tại cơ sở;
1.2 Hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn bức xạ tại cơ sở;
1.3 Hướng dẫn lập và lưu giữ hồ sơ về an toàn bức xạ.
60 phút
2. Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
2.1 Phân tích nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ;
2.2 Phân công trách nhiệm trong ứng phó sự cố;
2.3 Hướng dẫn lập một số kịch bản ứng phó sự cố điển hình.
60 phút
3. Hướng dẫn khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức
xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
3.1 Hướng dẫn yêu cầu, trình tự thủ tục khai báo, cấp giấy
phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân
viên bức xạ;
3.2 Hướng dẫn xây dựng bản báo cáo đánh giá an toàn/báo
cáo phân tích an toàn.
60 phút
4. Hệ thống quản lý chất lượng đối với công việc bức xạ, cơ
sở tiến hành công việc bức xạ và cơ sở hạt nhân, cụ thể:
4.1 Cơ sở X-quang chẩn đoán y tế;
4.2 Cơ sở xạ trị;
4.3 Cơ sở y học hạt nhân;
4.4 Cơ sở chiếu xạ công nghiệp;
4.5 Cơ sở chụp ảnh bức xạ công nghiệp;
4.6 Cơ sở thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;
4.7 Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ;
4.8 Cơ sở địa vật lý phóng xạ;
4.9 Cơ sở sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công
nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng
nguồn bức xạ;
120 phút
29
Nội dung chương trình đào tạo Thời lượng
đào tạo
4.10 Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ kín khác;
4.11 Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hở khác;
4.12 Cơ sở hạt nhân.

blogger LinkedIn Twitter Facebook