antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X  >>  Cấp phép máy XRF theo tiêu chuẩn Rohs

Xin giấy phép sử dụng máy phát tia X

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

TT

Nội dung  công việc

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Tư vấn và xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X – phân tích thành phần vật liệu theo phương pháp huỳnh quang tia X XRF và tiêu chuẩn RoHS để đánh giá thành phần độc hại trong sản phẩm)

-          Tư vấn và tiến hành làm thủ tục hành chính giấy tờ để ký 01-03 bộ hồ sơ cấp phép theo thông tư 08/2010/TT-BKHCN tới đơn vị sử dụng các nguồn bức xạ.

-          Thay mặt cơ sở làm việc với Cục ATBXHN để ra giấy phép.

-          Cơ sở có trách nhiệm ký ủy quyền lấy giấy phép cho đơn vị dịch vụ khi thỏa thuận được tiến hành.

Thiết bị

01

 

 

2

Đào tạo và cấp chứng nhận An toàn bức xạ cho nhân viên – người phụ trách an toàn bức xạ vận hành thiết bị

(Đào tạo tập trung tại Hà Nội)

- Bố trí các giảng viên có giấy phép hành nghề đào tạo An toàn bức xạ đến tận văn phòng của cơ sở sử dụng nguồn bức xạ để tiến hành công việc đào tạo.

- Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nếu cần.

- Cuối khóa giảng tổ chức thi để cấp chứng nhận đào tạo An toàn bức xạ cơ bản cho người phụ trách an toàn bức xạ theo các quy định tại thông tư 34/2014/TT-BKHCN.-

Người

01

 

 

3

Đo kiểm xạ, đánh giá an toàn bức xạ cho thiết bị phát bức xạ tia X

- Đơn vị dịch vụ sẽ cử cán bộ có giấy phép hành nghề kiểm xạ và máy đo tia X được hiệu chuẩn tới cơ sở để khảo sát rò rỉ tia X và lập báo cáo kiểm xạ theo yêu cầu của cơ sở.

- Số lượng điểm đo: không giới hạn;

 (Theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng)

Thiết bị

01

 

 

4

Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở

-          Cập nhật hồ sơ ứng phó sự cố bức xạ theo thông tư 25/2014/TT-BKHCN.

-          Cơ sở không phải xin lại Quyết định phê duyệt ứng phó sự cố do loại hình tiến hành công việc bức xạ không bị thay đổi.

Bộ

01

 

 

6

Cung cấp liều kế xạ cá nhân nhiệt phát quang CaSO4:Dy đo bức xạ Gamma và Tia X.

- Hàng mới: 100%.

- Chi phí tùy thuộc số lượng yêu cầu mà cơ sở đặt ra.

- Nhãn hiệu NRI-DALAT do Viện Nghiên cứu Hạt Nhân (Đà Lạt) sản xuất.

Liều kế

01

 

 

7

Đọc liều kế TLD, 4 lần /năm (3 tháng 1 lần)

-          Hỗ trợ cho mượn liều kế gối đầu miễn phí mỗi quý

-          Chi phí tùy thuộc số lượng yêu cầu mà cơ sở đặt ra.

Cái/năm

01

 

 

8

Tổng (1-7)

 

9

Thuế VAT 5% (1-7)

 

10

Tổng dịch vụ gồm thuế VAT

 

 

11

Phí thẩm định để xin cấp  GP sử dụng thiết bị bức xạ (Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X) thu theo thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016) của Bộ Tài Chính

Thiết bị

01

4.000.000

4.000.000

12

Phí thẩm định để xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ (Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X) thu theo thông tư  số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016) của Bộ Tài Chính

Mục

01

500.000

500.000

13

Phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ thu theo thông tư  số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016) của Bộ Tài Chính

Mục

01

200.000

200.000

14

Tổng (11+12+13)

4.700.000

15

Tổng cuối (10+14):  

16

Bằng chữ:./.

blogger LinkedIn Twitter Facebook