antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Tư vấn an toàn bức xạ  >>  Các thông tin cơ bản cần cung cấp để gia hạn giấy phép

Tư vấn an toàn bức xạ

Mô tả ngắn: Một số thông tin cần cung cấp khi gia hạn giấy phép an toàn bức xạ.

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

Một ví dụ:

cần chú ý chuẩn bị cung cấp gấp các giấy tờ thông tin sau - theo quy định phải nộp hồ sơ gia hạn trước ngày hết hạn 60 ngày - điều này có ghi ở trang 2 của các giấy phép).
 
1. Cung cấp thông tin người đứng đầu của đơn vị:
2. Cung cấp thông tin người phụ trách an toàn bức xạ và danh sách các cán bộ đang làm việc được đào tạo an toàn bức xạ:  
3.  check xem có lưu các bộ hồ sơ gia hạn, xin cấp phép trước đây không thì khi em đến làm việc cho em xem lại và có thể chụp copy.
 
4. Cung cấp thông tin người quản lý an toàn - bao gồm tên, chức vụ, liên hệ ...nếu khác người đứng đầu tổ chức.
 
5. Bản sao các quy trình sử dụng vận hành nếu có.
 
6. Bản sao tài liệu, quy trình kiểm kê, kiểm soát vị trí đang để nguồn nếu có.
 
7. Bản sao hợp đồng đọc liều kế còn hạn.
 
8. Bản sao các kết quả đọc liều (3 năm).
 
9. Bản sao các chứng nhận tham gia khóa đào tạo an toàn bức xạ - theo danh sách ở mục 2..
 
10. Bản sao Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ do Cục ATBXHN cấp cho đơn vị.
 
11. Bản sao các nội quy an toàn bức xạ.
 
12. Bản sao Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ.
 
13. Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn.

blogger LinkedIn Twitter Facebook