antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Tư vấn an toàn bức xạ  >>  Các dịch vụ an toàn bức xạ chúng tôi có thể thực hiện

Tư vấn an toàn bức xạ

Mô tả ngắn: hầu hết tất cả các dịch vụ an toàn bức xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

Vận chuyển và áp tải 2 nguồn Cs-137 và 1 nguồn Sr-90
Áp tải 1 nguồn Co-60 cho chiếu xạ công nghiệp
Áp tải 1 nguồn Kr-85
Vận chuyển và áp tải 1 nguồn Cs-137
4 nguồn Am-241
2 nguồn Kr-85
1 Nguồn Kr-85
Tư vấn xin giấy phép xây dựng cơ sở chiếu xạ
Tư vấn xin giấy phép sử dụng thiết bị tia X đo mức trong nhà máy bia
Tư vấn xin giấy phép nguồn Am-241 trong máy đo mức
Nguồn Am-241 đo độ giầy thép
Áp tải 1 nguồn Co-60 cho chiếu xạ công nghiệp
Áp tải 1 nguồn Cs-137
Vận chuyển và áp tải 1 Kr-85
Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Pm-147
Vận chuyển và áp tải 1 nguồn Cf-252
Tư vấn xin giấy phép hoạt độ chiếu xạ công nghiệp
Tư vấn xin giấy phép sử dụng thiết bị tia X đo mức trong nhà máy bia
Máy X-quang thường quy và CT
Xin cấp phép sử dụng Nguồn Am-241 đo mức
Xin cấp phép sử dụng Nguồn Kr-85 đo độ dầy của giấy
Xin cấp phép sử dụng Nguồn Kr-85 đo giấy
Áp tải 1 nguồn Co-60 cho chiếu xạ công nghiệp
Áp tải và vận chuyển 23 nguồn Cs-137 và 2 nguồn Co-60
Vận chuyển và áp tải 2 nguồn C-14
Tư vấn xin giấy phép hoạt độ chiếu xạ công nghiệp
Tư vấn xin giấy phép sử dụng thiết bị tia X đo mức trong nhà máy bia
Xin cấp phép sử dụng Máy X-quang thường quy 
Xin cấp phép sử dụng Nguồn Am-241 đo mức
Xin cấp phép sử dụng Máy gia tốc tia X trong máy soi
Xin cấp phép sử dụng Nguồn Am-241
Xin cấp phép sử dụng Nguồn Cf-252
04 nguồn Kr-85
Áp tải và vận chuyển 01 nguồn Cf-252
Áp tải và vận chuyển 01 nguồn Cf-252
Tư vấn xin giấy phép máy tia X đo mức
Tư vấn xin giấy phép sử dụng thiết bị tia X đo mức trong nhà máy bia
Tư vấn xin giấy phép sử dụng Máy Troxler
Tư vấn xin giấy phép sử dụng Máy tia X đo bảng mạch
Tư vấn xin giấy phép sử dụng Nguồn Cf-252
Tư vấn xin giấy phép sử dụng Máy tia X đo bảng mạch
Tư vấn xin giấy phép sử dụng Nguồn Cs-137 và Cf-252
Xin cấp phép nkvc 02 nguồn phóng xạ Cf-252
Nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Kr-85
Xin cấp phép sử dụng 01 máy gia tốc soi container
Nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Cf-252
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X
Nhập khẩu vận chuyển 04 nguồn: 02 nguồn Cs-137, 02 nguồn Pu-238
Xin cấp phép lưu giữ 02 nguồn Pu-238
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Cs-137 đo mức dăm gỗ
Vận chuyển 01 nguồn Am-241 từ nhà máy bia Việt Nam về VBL Tiền Giang
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Kr-85 đo độ dày của giấy
Xin cấp phép sử dụng 02 máy X-Quang
Xin cấp phép sử dụng 2 máy soi hành lý phát tia X
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X soi bo mạch
Xin cấp phép sử dụng 01 máy soi hành lý phát tia X
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Kr-85 đo độ dày của giấy
Nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Cf-252
Nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Cs-137 và Am-241: Be trong máy đo độ chặt độ ẩm nền móng công trình Troxler
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X đo mức bia
Xin cấp phép sử dụng 01 mấy phát tia X soi bo mạch điện tử
Xin cấp phép sử dụng 06 máy soi hành lý phát tia X
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X soi rác
Xin cấp phép gia hạn sử dụng nguồn Kr-85 đo độ dày của giấy
Nhập khẩu vận chuyển 06 nguồn Cs-137 đo mức thép lỏng
Xin cấp phép gia hạn sử dụng 01 nguồn Kr-85
Xin cấp phép gia hạn sử dụng 02 nguồn Kr-85
Xin cấp phép sử dụng mẫu quặng U-238 để phân tích
Xin cấp phép sử dụng 01 máy X-Quang chi nhánh ở Thái Thịnh
Xin cấp phép sử dụng 01 máy gia tốc 4MeV
Xin cấp phép sử dụng 01 máy X-Quang - ở chi nhánh Thanh Trì – máy số 3
Nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Cf-252
Xin cấp phép sử dụng 25 nguồn phóng xạ
Xin cấp phép sử dụng 2 máy soi hàng hóa 
Xin cấp phép gia hạn kho lưu giữ nguồn phóng xạ
Xin cấp phép sử dụng 04 nguồn Am-241, 01 nguồn Ni-63
Xin cấp phép sử dụng 02 máy phát tia X soi bo mạch điện tử
Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn Am-241 đo độ dày của thép cán
Xin cấp phép 01 máy phát tia X XRF
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X soi hành lý
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X và 06 nguồn Cs-137
Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn Cs-137 đo mật độ quặng trong ống dẫn
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Am-241 và 01 máy phát tia X đo mức lon chai bia
Nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Cf-252
Xuất khẩu 02 nguồn Cs-137 và 02 nguồn Co-60 về Hàn Quốc
Lưu giữ 01 nguồn Ni-63
Nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Cf-252
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Ni-63 trong máy phân tích
Nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Cs-137 và 01 nguồn Am-241: Be trong máy Troxler
Nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Co-60 để chuẩn máy đo
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Kr-85 đo độ dày giấy bao bì
Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn Pu-238 phân tích trực tuyến dòng chảy quặng tuyển nổi
Xin cấp phép nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn C-14 phân tích bụi không khí cho trạm quan trắc ở Hòa Bình
Xin cấp phép nhập khẩu vận chuyển 04 nguồn Co-60 đo mức thép lỏng
Xin cấp phép sử dụng 04 nguồn Co-60 đo mức thép lỏng
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X soi hành lý
Xin cấp phép sử dụng 01 máy soi hành lý di động
Xin cấp phép sử dụng 06 máy phát tia X đo mức chất lỏng, và 01 nguồn Ni-63 phân tích sắc ký khí
Xin cấp phép lưu giữ 02 máy Troxler chứa 04 nguồn: 02 nguồn Cs-137 và 02 nguồn Am-241: Be
Xin cấp phép sử dụng 09 nguồn phóng xạ phục vụ nghiên cứu
Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn phóng xạ Am-241 đo mức chất lỏng trong chai nhựa
Xin cấp phép sử dụng 04 nguồn Kr-85 trong dây chuyền sản xuất giấy
Xin cấp phép gia hạn sử dụng 01 nguồn Sr-90 trong thiết bị kiểm tra chất lượng bột giấy và 02 nguồn Cs-137 đo mức
Xin cấp phép sử dụng 03 máy X-Quang
Xin cấp phép lưu giữ 01 máy Troxler và sử dụng 01 máy Troxler, mỗi máy chứa 01 nguồn Am-241: Be và 01 nguồn Cs-137
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X soi bo mạch
Xin cấp phép sử dụng 04 máy phát tia X trong dây chuyền sản xuất bia
Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn phóng xạ Cf-252
Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Cr-14
Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Cf-252
Vận chuyển và áp tải 14 nguồn Co-60
Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Am-241
Vận chuyển và áp tải 01 máy Troxler chứa nguồn phóng xạ Am-241/Be và Cs-137
Vận chuyển và áp tải 08 nguồn Cs-137
Vận chuyển và áp tải 07 nguồn Kr-85 trong các đầu dò gas
Vận chuyển và áp tải 07 nguồn Cs-137 
Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Cf-252
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 máy phát tia X phân tích thành phần vật liệu.
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 máy soi bo mạch điện tử.
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn phóng xạ Cf-252
- Vận chuyển và áp tải 01 nguồn phóng xạ Cf-252
- Gia hạn Giấy phép số: 252/GP-ATBXHN cấp ngày 26-6-2012 (Sử dụng 01 máy phát tia X đo mức bia).
- Hủy Giấy phép số 127/GP-ATBXH cấp ngày 31-3-2014 (Sử dụng 01 máy phát tia X đo mức bia).
- Xin cấp phép sử dụng  01 máy phát tia X đo mức bia mới.g
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Am-241 và 01 máy phát tia X đo mức
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 04 nguồn phóng xạ Am-241 đo độ dày thép.
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 máy soi an ninh tia X
- Gia hạn Giấy phép sử dụng và vận chuyển 01 máy Troxler nguồn phóng xạ Am-241/Be và Cs-137
- Xin cấp phép sử dụng 05 máy soi hành lý phát tia X cho Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO).
- Xin cấp phép sử dụng 07 máy soi hành lý phát tia X cho Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên
- Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn phóng xạ Cf-252 phân tích thành phần trực tuyến 
- Xin cấp phép lưu giữ 02 nguồn phóng xạ Cs-137 và Co-60 và xin gia hạn Giấy phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Cs-137
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X đo mức chất lỏng trong chai nhựa.
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Cs-137 đo mức dăm gỗ
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Xin giấy phép nhập khẩu và vận chuyển 07 nguồn phóng xạ Kr-85.
- Vận chuyển và áp tải 07 nguồn Kr-85 trong các đầu dò gas
- Xin gia hạn giấy phép sử dụng  kho lưu nguồn của Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí
- Xin giấy phép nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn phóng xạ Am-241.
- Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Am-241 đo độ dày màng sợi
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để kiểm tra thư tại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
- Xin sử dụng 01 máy phát tia X soi bo mạch điện tử tại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
- Xin Giấy phép lưu 02 nguồn Am-241
- Xin Gia hạn giấy phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Am-241 đo mức bia
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 máy phát tia X đo độ dày lớp mạ và 01 máy phát tia X phân tích thành phần vật liệu
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 01 máy phát tia X kiểm tra khuyết tật tấm Composite
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 03 nguồn phóng xạ Kr-85
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để soi hành lý tại sân bay Phú Bài
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 01 máy Troxler chứa 01 nguồn Am-241/Be và 01 nguồn Cs-137
- Vận chuyển và áp tải 01 nguồn phóng xạ Cs-137 và 01 nguồn Am-241/Be
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để soi hàng hóa 
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để soi hàng hóa
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để kiểm tra khuyết tật vật tư y tế
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn Am-241
- Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Am-241
- Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn phóng xạ Kr-85 đo độ dày giấy tại Công ty CP Giấy Hoàng Văn Thụ
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 08 nguồn Cs-137
- Vận chuyển và áp tải 08 nguồn Cs-137
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 07 nguồn Cs-137
- Vận chuyển và áp tải 07 nguồn Cs-137
- Xin cấp phép sử dụng thiết bị đo độ chặt độ ẩm chứa 01 nguồn phóng xạ Cs-137 và 01 nguồn Am-241/Be
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 01 nguồn phóng xạ Kr-85
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 14 nguồn Co-60
- Vận chuyển và áp tải 14 nguồn Co-60,
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để soi an ninh tại sân bay
- Xin cấp phép sử dụng và vận chuyển 03 thiết bị chứa chất phóng xạ H-3 để phát hiện chất nổ và 03 máy phát tia X soi an ninh di động
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 02 nguồn phóng xạ Cs-137 và 02 nguồn Pu-238
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 03 nguồn phóng xạ Cf-252 và 01 máy phát tia X trên dây truyền sản xuất xi măng
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 01 máy phân tích huỳnh quang tia X
- Đo kiểm xạ lưu giữ 03 nguồn phóng xạ Am-241
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn Cf-252
- Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Cf-252
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 02 máy phân tích thành phần vật liệu tia X
- Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Cf-252 trong máy phân tích thành phần vật liệu trực tuyến PGNAA
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Xin lưu 02 máy Troxler chứa 02 nguồn phóng xạ Cs-137 và 02 nguồn phóng xạ Am-241/Be
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 03 máy soi bo mạch điện tử  tia X
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy X-quang y tế
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 máy phát tia X phân tích thành phần vật liệu.
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 máy soi bo mạch điện tử.
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn phóng xạ Cf-252
- Vận chuyển và áp tải 01 nguồn phóng xạ Cf-252
- Gia hạn Giấy phép số: 252/GP-ATBXHN cấp ngày 26-6-2012 (Sử dụng 01 máy phát tia X đo mức bia).
- Hủy Giấy phép số 127/GP-ATBXH cấp ngày 31-3-2014 (Sử dụng 01 máy phát tia X đo mức bia).
- Xin cấp phép sử dụng  01 máy phát tia X đo mức bia mới.g
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Am-241 và 01 máy phát tia X đo mức
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 04 nguồn phóng xạ Am-241 đo độ dày thép.
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 máy soi an ninh tia X
- Gia hạn Giấy phép sử dụng và vận chuyển 01 máy Troxler nguồn phóng xạ Am-241/Be và Cs-137
- Xin cấp phép sử dụng 05 máy soi hành lý phát tia X cho Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO).
- Xin cấp phép sử dụng 07 máy soi hành lý phát tia X cho Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên
- Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn phóng xạ Cf-252 phân tích thành phần trực tuyến 
- Xin cấp phép lưu giữ 02 nguồn phóng xạ Cs-137 và Co-60 và xin gia hạn Giấy phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Cs-137
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X đo mức chất lỏng trong chai nhựa.
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Cs-137 đo mức dăm gỗ
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Xin giấy phép nhập khẩu và vận chuyển 07 nguồn phóng xạ Kr-85.
- Vận chuyển và áp tải 07 nguồn Kr-85 trong các đầu dò gas
- Xin gia hạn giấy phép sử dụng  kho lưu nguồn của Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí
- Xin giấy phép nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn phóng xạ Am-241.
- Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Am-241 đo độ dày màng sợi
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để kiểm tra thư tại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
- Xin sử dụng 01 máy phát tia X soi bo mạch điện tử tại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
- Xin Giấy phép lưu 02 nguồn Am-241
- Xin Gia hạn giấy phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Am-241 đo mức bia
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Gia hạn Giấy phép sử dụng 01 máy phát tia X đo độ dày lớp mạ và 01 máy phát tia X phân tích thành phần vật liệu
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 01 máy phát tia X kiểm tra khuyết tật tấm Composite
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 03 nguồn phóng xạ Kr-85
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để soi hành lý tại sân bay Phú Bài
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 01 máy Troxler chứa 01 nguồn Am-241/Be và 01 nguồn Cs-137
- Vận chuyển và áp tải 01 nguồn phóng xạ Cs-137 và 01 nguồn Am-241/Be
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để soi hàng hóa 
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để soi hàng hóa
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để kiểm tra khuyết tật vật tư y tế
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn Am-241
- Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Am-241
- Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn phóng xạ Kr-85 đo độ dày giấy tại Công ty CP Giấy Hoàng Văn Thụ
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 08 nguồn Cs-137
- Vận chuyển và áp tải 08 nguồn Cs-137
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 07 nguồn Cs-137
- Vận chuyển và áp tải 07 nguồn Cs-137
- Xin cấp phép sử dụng thiết bị đo độ chặt độ ẩm chứa 01 nguồn phóng xạ Cs-137 và 01 nguồn Am-241/Be
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 01 nguồn phóng xạ Kr-85
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 14 nguồn Co-60
- Vận chuyển và áp tải 14 nguồn Co-60,
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X dùng để soi an ninh tại sân bay
- Xin cấp phép sử dụng và vận chuyển 03 thiết bị chứa chất phóng xạ H-3 để phát hiện chất nổ và 03 máy phát tia X soi an ninh di động
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 02 nguồn phóng xạ Cs-137 và 02 nguồn Pu-238
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 03 nguồn phóng xạ Cf-252 và 01 máy phát tia X trên dây truyền sản xuất xi măng
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 01 máy phân tích huỳnh quang tia X
- Đo kiểm xạ lưu giữ 03 nguồn phóng xạ Am-241
- Xin giấy phép Nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn Cf-252
- Vận chuyển và áp tải 01 nguồn Cf-252
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 02 máy phân tích thành phần vật liệu tia X
- Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Cf-252 trong máy phân tích thành phần vật liệu trực tuyến PGNAA
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
- Xin lưu 02 máy Troxler chứa 02 nguồn phóng xạ Cs-137 và 02 nguồn phóng xạ Am-241/Be
- Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 03 máy soi bo mạch điện tử  tia X
- Xin cấp phép sử dụng 01 máy X-quang y tế
Tư vấn xin giấy phép nhập khẩu 3 nguồn Co-60
Tư vấn xin cấp phép nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn Kr-85
Tư vấn xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Kr-85 trong dây chuyền sản xuất giấy
Tư vấn lập hồ sơ xin phê duyệt kế hoạch UPSC bức xạ hạt nhân
Đo kiểm xạ định kỳ sử dụng 01 nguồn Am-241 đo mức chất lỏng trong lon bia
Tư vấn xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Cf-252 trong thiết bị phân tích thành phần trực tuyến PGNAA
Xin cấp phép sử dụng 01 máy gia tốc phát tia X để soi chiếu container xuất khẩu
Xin gộp 03 giấy phép sử dụng máy phát tia X thành 1
Xin cấp phép sử dụng 02 máy tia X soi kiểm tra bo mạch
Xin cấp phép sử dụng 01 máy tia X trong thiết vị phân tích huỳnh quang
Lập và xin phê duyệt kế hoạch UPSC
Xin cấp phép lưu giữ 02 nguồn phóng xạ Cs-137 sử dụng trong cân hạt nhân
Xin cấp phép nhập khẩu và vận chuyển 07 nguồn Cs-137 để Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản núi pháp đo mức nguyên liệu trong bồn chứa
Xin cấp phép sử dụng 08 nguồn Cs-137 đo mức trong dây chuyền sản xuất thép
Xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ
Xin cấp phép nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn phóng xạ Am-241
Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn Kr-85 trên dây chuyền sản xuất giấy
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Kr-85 trên dây chuyền sản xuất giấy
Tư vấn lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân
Xin cấp giấy phép nhập khẩu 02 nguồn Cs-137 trong thiết bị cân giấy trên băng tải
Xin gia hạn giấy phép sử dụng 2 máy phát tia X soi hành lý
Xin sửa đổi giấy phép sử dụng 04 máy phát tia X soi kiểm tra hành lý
Xin gia hạn giấy phép sử dụng 01 thiết bị phát tia X soi kiểm tra chip điện tử
 Xin cấp phép nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn phóng xạ Kr-85 
Kiểm xạ kho lưu giữ nguồn phóng xạ Cs-137
Xin cấp phép sử dụng 02 máy phát tia X soi an ninh
Xin cấp phép nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Cs-137 và 01 nguồn Am-241-Be
Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn Cs-137 đo mật độ quặng
Xin giấy phép sử dụng 01 nguồn Kr-85 trong dây chuyền sx bao bì xi măng
Xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố
Xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 
Kiểm xạ định kỳ 2016 sử dụng 02 máy phát tia X phân tích huỳnh quang tia X
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Kr-85 trong thiết bị QCS
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Kr-85 trong thiết bị QCS
Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố
Xin cấp phép sử dụng 05 máy phát tia X soi bo bạch điện tử
Xin cấp phép sử dụng máy gia tốc tĩnh điện 5SDH-2
Xin cấp phép vận chuyển 01 nguồn Am-241:Be
Xin phê duyệt kế hoạch UPSC 
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Am-241 trong thiết bị đo màng sợi Polyolefin
Xin cấp phép sử dụng 02 máy phát tia X dùng để đo mức chất lỏng trong chai nhựa
Xin cấp phép sử dụng 02 máy phát tia X soi an ninh
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn phóng xạ Ni-63 trong máy sắc ký khí
Xin cấp phép sử dụng 04 máy phát tia X đo mức chất lỏng và 01 nguồn Ni-63 phân tích hàm lượng bia
Xin gia hạn giấy phép sử dụng  03 máy phát tia X soi bo mạch điện tử
Xin cấp phép sử dụng thiết bị phát tia X khử bụi cho sản phẩm
Đo kiểm xạ 03 thiết bị phát tia X
Tư vấn xin giấy phép nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Cf-252
Xin  miễn trừ nhập khẩu và vận chuyển nguồn Kr-85
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X trong thiết bị phân tích thành phần vật liệu
Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố
Xin gia hạn 03 giấy phép sử dụng máy phát tia X
Lập và xin phê duyệt kế hoạch UPSC bức xạ hạt nhân
Xí nghiệp xây lắp
 – Xin giấy phép sử dụng 2 nguồn Ỉ-192 và 2 máy phát tia X
- Xin giấy phép sử dụng các nguồn và máy Xray
Xí nghiệp khai thác dầu khí
- Xin gia hạn sử dụng và vận chuyển 03 nguồn Cs-137
Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan
- Gia hạn 12 nguồn trong 4 giấy phép sử dụng
 
- Xin gia hạn giấy phép sử dụng 03 nguồn C0-60 đo mức nguyên liệu Polyester
- Lập và xin phê duyệt kế hoạch UPSC
Đo kiểm xạ định kỳ 2016 03 nguồn Cf-252 và 01 máy phát tia X
Lập và xin phê duyệt kế hoạch UPSC
Xin giấy phép NKVC 01 nguồn Am-241
Xin cấp phép sử dụng 02 nguồn Cs-137 đo trọng lượng giấy trên băng tải
Xin cấp phép sử dụng và vận chuyển 01 nguồn Cs-137
Lập và xin phê duyệt kế hoạch UPSC
Xin cấp phép sử dụng 01 máy tia X soi bo mạch
Xin gia hạn giấy phép sử dụng máy huỳnh quang tia X
Xin giấy phép áp tải 03 nguồn phóng xạ Cs-137
Xin giấy phép miễn trừ NK và VC 01 nguồn C-14
Xin giấy phép vận chuyển 04 máy Troxler chứa 4 nguồn Cs-137 và 4 nguồn Am-241
Xin giấy phép vận chuyển 01 nguồn Cf-252 phân tích thành phần vật liệu
Xin cấp phép sử dụng 08 nguồn Cs-137 đo mật độ huyền phù
Lập và xin phê duyệt kế hoạch UPSC
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X trong hệ thiết bị kiểm tra sản phẩm vật tư y tế
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Am-241 và 01 nguồn Sr-90 để chuẩn hệ đo Alpha/Beta
Lập và xin phê duyệt kế hoạch UPSC
Đo kiểm xạ định kỳ 2016 sử dụng 01 nguồn Am-241 trong 01 máy phát tia X đo chất lỏng trong lon
Kiểm xạ định kỳ 2016 sử dụng 1 máy phát tia X phân tích thành phần vật liệu
Kiểm xạ định kỳ 2016 sử dụng 01 nguồn Kr-85 đo độ dày bao bì
Kiểm xạ định kỳ 2016 sử dụng 01 máy phát tia X phân tích thành phần độc hại trong SP
Kiểm xạ 2016 sử dụng 01 máy phát tia X kiểm tra khuyết tật sản phẩm
Kiểm xạ 2016 sử dụng 2 nguồn phóng xạ Cf-252
Kiểm xạ 2016 sử dụng 01 phòng X-Quang y tế
Kiểm xạ 2016 sử dụng 4 nguồn Cf-252 và 1 máy phát tia X sản xuất xi măng
Kiểm xạ 2016 sử dụng 02 máy phát tia X
Kiểm xạ 2016 sử dụng 01 nguồn Cs-137 đo dăm gỗ
Kiểm xạ 2016 sử dụng 01 thiết bị phân tích huỳnh quang tia X
Kiểm xạ 2016 lưu giữ 01 máy Troxler, sử dụng và vận chuyển 01 máy Troxler
Kiểm xạ 2016 lưu giữ 04 máy Troxler
Sử dụng 01 nguồn Am-241 và 01 máy phát tia X đo chất lỏng trong lon chai bia
Kiểm xạ 2016 sử dụng 4 máy phát tia X đo mực chất lỏng
Kiểm xạ 2016 sử dụng 1 máy phát tia X soi kiểm tra an ninh 
Kiểm xạ 2016 sử dụng 02 máy phát tia X
Kiểm xạ 2016 sử dụng 06 máy phát tia X
Kiểm xạ 2016 lưu giữ 16 nguồn Cs-137
Kiểm xạ 2016 sử dụng 01 nguồn Am-241 đo độ dày nguyên liệu
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Kr-85 trong dây chuyền SX giấy
Lập và xin phê duyệt KH UPSC
Lập và xin phê duyệt KH UPSC
Xin gia hạn GP sử dụng 2 thiết bị chứa nguồn Am-241
Kiểm xạ 2016 sử dụng 01 máy phát tia X
Xin cấp phép NKVC dụng cụ phân tích hàm lượng Nơ tron lò cao số 2 (1 nguồn Am-241 và 1 nguồn Cs-137)
Xin cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Xin cấp phép sử dụng 01 nguồn Am-241 và 01 nguồn Cs-137 trong dụng cụ phân tích hàm lượng Nơ tron
Xin cấp phép sử dụng 02 máy phát tia X đo mức chất lỏng trong chai nhựa
Xin gia hạn sử dụng máy phát tia X trong soi hành lý
Xin cấp phép sử dụng 01 máy phát tia X phân tích TP độc hại trong SP
Xin cấp phép áp tải 01 nguồn Cs-137 để đi lưu
Xin cấp phép vận chuyển 03 nguồn Cs-137 để đi lưu
Xin cấp phép gộp 2 giấy phép sử dụng 03 nguồn Kr-85 thành 1 
Xin cấp phép nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn Kr-85 trong thiết bị đo độ dày giấy
Xin cấp phép nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn Am-241
Xin cấp phép vận chuyển 01 nguồn Ni-63 để đi lưu giữ
Xin cấp phép nhập khẩu vận chuyển 01 nguồn Kr-85 sử dụng trong thiết bị đo độ dày giấy
Xin cấp phép nhập khẩu và vận chuyển 01 nguồn Cs-137 đo gỗ dăm
Lập và xin phê duyệt kế hoạch UPSC
Kiểm xạ 2016 sử dụng 01 máy gia tốc tia X soi container
Đổi tên cơ sở bức xạ trên giấy phép sử dụng 
Xin cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Xin cấp giấy phép vận chuyển 01 nguồn Cs-137 đi lưu giữ 
Lập và xin phê duyệt kế hoạch UPSC BXHN
Xin cấp phép vận chuyển 04 máy Troxler chứa 04 nguồn Cs-137 và 04 nguồn Am-241 đi lưu giữ
Xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố BXHN
Xin cấp phép vận chuyển 04 nguồn Cs-137 và 1 nguồn Cf-252 đi lưu giữ
Xin cấp phép vận chuyển 01 máy Troxler chứa 1 nguồn Cs-137 và 1 nguồn Am-241 đi lưu giứ
Xin cấp phép gia hạn sử dụng 04 nguồn Am-241 và 02 nguồn Ni-63
Xin cấp giấy phép sử dụng 14 nguồn Co-60
Xin cấp phép sử dụng thiết bị phát tia X đo độ dày lớp mạ mặt băng tôn chứa 2 đầu phát
Xin cấp phép nhập khẩu và vận chuyển nguồn phóng xạ Kr-85 trong thiết bị phân tích thành phần giấy
Tư vấn xin giấy phép nhập khẩu và vận chuyển 08 nguồn Cs-137
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook