antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Tư vấn an toàn bức xạ  >>  CÂU HỎI: NGUỒN AM-241 50mCi đo tuổi vàng có phải bố trí phụ trách an toàn bức xạ không?

Tư vấn an toàn bức xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

CÂU HỎI: NGUỒN AM-241 50mCi đo tuổi vàng có phải bố trí phụ trách an toàn bức xạ không?

Tổng hoạt độ 50mCi = 1.850.000.000Bq = 0.00185TBq

Sau 23 năm thì vẫn xấp xỉ như trên gần như ko thay đổi đáng kể

- A là hoạt độ của nguồn phóng xạ tại thời điểm xem xét, tính bằng TBq. A = 0.00185TBq

- D là giá trị đặc trưng cho mức độ nguy hiểm của đồng vị phóng xạ của nguồn phóng xạ, tính bằng TBq. Giá trị D được quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn này (QCVN 6:2010/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA): D = 0,06

Vậy Tỷ số hoạt độ phóng xạ = https://luattrongtay.vn/desktopmodules/phuctrunglaw/viewfulltext/ShowLinePicture.aspx?ImageID=665f2bc24596470eb828c0b7184caa7a.001.png = 0.03083333333

 

2.1.3.5. Nhóm 5 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ nhỏ hơn 0,01. (QCVN 6:2010/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA)

 

VẬY NGUỒN CỦA VĨNH TÍN NA RÌ CÓ TỶ SỐ HOẠT ĐỘ LỚN HƠN MỨC NHÓM 5, TỨC LÀ NGUỒN NHÓM 4, PHẢI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ CHO PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ, CÓ NGHĨA LÀ PHẢI BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH ATBX

 

blogger LinkedIn Twitter Facebook