antoanbucxahn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; thietbiantoanbucxa.com;

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Đào tạo an toàn bức xạ  >>  Ba đối tượng được đào tạo an toàn bức xạ chủ yếu

Đào tạo an toàn bức xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: antoanbucxahn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết: Ba đối tượng được đào tạo an toàn bức xạ chủ yếu:
1. Đào tạo ATBX cho nhân viên bức xạ các loại hình trong y tế và công nghiệp (1 trong 9 Nội dung 1- 9, phụ lục I, Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN)
2. Đào tạo ATBX bổ sung cho người phụ trách an toàn trong y tế và công nghiệp (Nội dung 14, phụ lục I, Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN, Người PTAT phải được đào tạo nội dung ATBX cho NVBX – mục 1.1)
3. Đào tạo ATBX cho người phụ trách an toàn trong y tế và công nghiệp (Bao gồm nội dung 1.1 và 1.2 trong báo giá này, được đào tạo trong cùng 1 khóa học

blogger LinkedIn Twitter Facebook